Na Inštitutu za kriminologijo smo se v zadnjem času poglobljeno ukvarjali vprašanjem, kako naj kazensko pravo varuje spolno avtonomijo. V obsežni raziskavi, ki smo jo izvedli smo ugotovili da trenutni model preganjanja spolne kriminalitete (t. i. model prisile) ni ustrezen. Bistvo kazenskopravnega varstva posameznikove spolne avtonomije vidimo v zaščiti njegove negativne svobode, ki je v tem, da posamezniku ali posameznici ni treba biti izpostavljen tujim ravnanjem, če tega ne želi. Menimo, da je nujna uvedba modela soglasja, saj si spolna avtonomija nedvomno zasluži kazenskopravno varstvo tudi takrat, kadar do spolnih ravnanj pride proti volji žrtve, a brez uporabe sile ali grožnje.

To bomo povedali tudi na današnji novinarski konferenci. Več informacij: https://www.facebook.com/101097945031028/posts/226583305815824/?d=n

DOSTOPNOST