Po slabih 4 letih usklajevanj je bil le sprejet politični dogovor, da se sprejme paket varstva osebnih podatkov prilagojen internetni dobi, tj. dva akta, Splošna uredba o varstvu podatkov in Direktiva o varstvu podatkov za policijske organe in organe kazenskega pravosodja. Besedila še ni, osnovni parametri pa so znani. Države bodo nato imele še 2 leti časa, da nadomestijo preživeto Direktivo 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995.

DOSTOPNOST