Strogo, a pravično je podoktorski raziskovalni projekt doc. dr. Mojce M. Plesničar, ki proučuje spremembe v kaznovanju in kaznovalni politiki v Sloveniji od osamosvojitve dalje. Dveletni projekt poteka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, finančno pa ga je omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Temeljni cilj raziskave je ustvarjanje novih znanj na področju kaznovanja, še posebej na področju kaznovanja v Sloveniji. Cilju se bomo približali skozi celovito analizo trenda stopnjevanja kazenskih sankcij, s poudarkom na iskanju razlogov, ki na ta trend vplivajo. Takšna analiza bo pokazala, ali v slovenskem kazenskopravnem sistemu delujejo podobne silnice, kot jih zaznavajo in opisujejo avtorji v drugih ureditvah, ali morebiti veljajo določene specifike, ki nudijo boljšo razlago za preučevani pojav.

​Obenem je cilj raziskave iskanje novih rešitev na področju kaznovanja, temelječih na znanosti. V raziskavi bomo preko iskanja vzrokov za trenutno stanje v kaznovanju in primerjavo z drugimi sistemi iskali rešitve, ki imajo drugačne učinke in zaradi katerih je kaznovalni sistem bolj učinkovit in vzdržen.

Vodja: doc. dr. Mojca Mihelj Plesničar

Trajanje: 2016-2018

Več na projektni spletni strani.

DOSTOPNOST