Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov

Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani si prizadeva za spolno uravnoteženo strukturo vodstvenih kadrov, raziskovalk oziroma raziskovalcev in drugih zaposlenih, zato je direktor Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani...