10 vizualizacij velike količine podatkov na različnih področjih znanstvenega brbotanja, vključno z:

Using the latest research into gun violence,
Gabriel Reilich from GOOD breaks down the growing problem in an engaging and
provocative way.