TORKOVA SREČANJA

 

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti mesečno organizira t. i. Torkova srečanja, na katerih člani inštituta ali gostujoči strokovnjaki predstavljajo svoje nove projekte, na novo izdane publikacije, razpravljajo o izbranih aktualnih temah, izmenjajo poglede ali predstavljajo druga vprašanja, ki se jim zdijo pomembna za širšo strokovno javnost.

Dogodki v organizaciji Inštituta za kriminologijo se občasno snemajo.

Torkovo srečanje: Memory Recycling as a Counter-Crisis Measure

Torkovo srečanje: Memory Recycling as a Counter-Crisis Measure

V okviru torkovih srečanj bo v torek, 15.11.2022, ob 11. uri v knjižnici Inštituta za kriminologijo potekalo srečanje predavateljice prof. dr. Luli van der Does z naslovom Memory Recycling as a Counter-Crisis Measure (Recikliranje spomina kot protikrizni ukrep)....

Torkova srečanja: Kriminologija v vesolju

Torkova srečanja: Kriminologija v vesolju

V okviru Torkovih srečanj bo v torek, 25.10.2022, ob 11. uri v prostorih knjižnice Inštituta za kriminologijo potekalo predavanje Ive Ramuš Cvetkovič, mlade raziskovalke in asistentke na Inštitutu za kriminologijo in doktorske študentke Pravne fakultete Univerze v...

Torkova srečanja: Vrzel v ureditvi digitalnih preiskovalnih pooblastil

Torkova srečanja: Vrzel v ureditvi digitalnih preiskovalnih pooblastil

V okviru Torkovih srečanj bo v torek, 11. 10. 2022, ob 11. uri potekalo predavanje dr. Maše Galič z naslovom Vrzel v ureditvi digitalnih preiskovalnih pooblastil. Dr. Maša Galič je docentka na oddelku za kazensko pravo in kriminologijo na Vrije Universiteit v...

Torkovo srečanje: Matjaž Jager

Torkovo srečanje: Matjaž Jager

V okviru Torkovih srečanj bo v torek, 19. 10. 2021, ob 11. uri v prostorih knjižnice Inštituta za kriminologijo potekalo predavanje profesorja dr. Matjaža Jagra z naslovom Splošno etično pravilo za tragično triažo in konkreten življenjski primer: Vprašanje izbora...

Torkova srečanja: Jakub Drapal

Torkova srečanja: Jakub Drapal

V okviru Torkovih srečanj bo v četrtek, 30. 9. 2021 ob 11. uri v prostorih knjižnice Inštituta za kriminologijo, gost našega srečanja Jakub Drapal z Univerze v Pragi s predavanjem: Suspended sentences in post-socialist Europe: Need for re-imagination and...

DOSTOPNOST