Spoštovani,

po vztrajnem iskanju nam je zopet uspelo najti vrhunske sogovornike, ki so pripravljeni z nami pro bono deliti svoje izkušnje in znanje v sklopu strokovnih srečanj “Stik teorije s prakso” v organizaciji IK pri PF in Društva za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije. Tokrat bodo, vsak s svojega zornega kota, na temo pogajanj o priznanju krivde, poročali:

dr. ANDREJA TRATNIK ZAGORAC kot predstavnica akademske sfere, mag. MARTIN JANČAR iz sodnih, BORIS OSTRUH iz tožilskih in BORIS KMET iz odvetniških vrst.

Dobimo se v knjižnici Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 5.6.2013 ob 13.00.

Udeležba je brezplačna, poskrbljeno bo za tradicionalno kavo in Domačico ”“ vse kar se pričakuje od udeležencev je aktivna participacija v debati, ki sledi poročilom naših tokratnih poročevalcev.

Vljudno vabljeni,

Vaša IK in dkpk Slovenije

PS
Če poznate še koga, ki bi ga zadeva zanimala, bomo hvaležni za posredovanje vabila.

DOSTOPNOST