Vabimo vas na torkovo srečanje z naslovom »Application of infra-law at the frontlines of emergencies / Uporaba infra-prava v kontekstu izrednih razmer«, ki ga bo v torek, 23.1.2024, ob 11. uri, v knjižnici Inštituta za kriminologijo, pripravil dr. Matija Žgur. Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Večina sodobnih pravnih sistemov predvideva posebne podzakonske pravne vire, s katerimi naj bi organi odločali v izrednih razmerah (posplošeno jih imenujmo “izredni odloki”). Izredni odloki, ki so osvobojeni nekaterih formalnih in vsebinskih omejitev, ki veljajo za zakonske pravne vire v običajnih časih, naj bi oblastem omogočali večjo učinkovitost odločanja v izrednih časih in hkrati svojim naslovnikom še vedno zagotavljali zadostno pravno varnost. To je “standardna slika” tega, kako bi morale stvari potekati. Vendar, kot kaže nedavni primer Covida-19, so se številnim nacionalnim oblastem zdeli tudi ti izredni instrumenti preveč omejujoči in so se raje odločili za urejanje izrednih razmer s tako imenovanimi “infra-pravnimi” akti. Ti akti (npr. okrožnice, FAQ itd.) imajo običajno nenavadne sisteme objave in pogosto ne omogočajo sodnega varstva zoper njih. Zlasti kadar se uporabljajo za omejevanje temeljnih svoboščin, pomeni uporaba podzakonskih aktov kršitev načela pravne države in demokratičnih načel.

V svojem predavanju bo avtor najprej pojasnil pojem “infra-prava”. Nato bo predstavil nekatere značilnosti uporabe prava na “prvi stopnji”, tako v običajnih časih kot v izrednih razmerah, in tako poskušal pojasniti, zakaj standardna slika tako zelo odstopa od dejanskih praks prvostopenjskih uradnikov.

Dr. Matija Žgur je doktoriral iz človekovih pravic in pravne filozofije (Univerza v Palermu & Univerza v Gironi), magistriral iz pravne teorije (Univerza v Genovi) ter diplomiral iz prava (Univerza v Ljubljani). Zaposlen je kot po-doktorski raziskovalec na pravni fakulteti Univerze Roma Tre. Je tudi so-urednik revije za ustavno teorijo in filozofijo prava Revus. Trenutno je v Ljubljani v okviru projekta EU-Horizon SOS4Democracy (Social Sciences For Democracy: A Training Program For Improving Research On Illiberal Systems And Finding Ways To Build More Robust Democracies), ki ga vodi Inštitut za kriminologijo Univerze v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu se osredotoča na splošno teorijo prava, temeljne pravice, zadnje čase pa predvsem na teorijo izrednega stanja in psihologijo birokratskega odločanja.

DOSTOPNOST