Vabimo vas na torkovo srečanje z naslovom »Mikrodoziranje psilocibina kot način samozdravljenja posameznikov z motnjami razpoloženja in metoda za modulacijo psihičnih stanj in kognitivnih sposobnosti pri zdravih posameznikih«, ki ga bo v sredo, 31.1.2024, ob 11. uri, v knjižnici Inštituta za kriminologijo, pripravil dr. Jurij Bon.

Mikrodoziranje psilocibina je praksa, ki jo v čedalje večjem obsegu uporabljajo posamezniki v skupnosti, ki si želijo na ta način samozdraviti različne simptome razpoloženjskih motenj ali ojačevati svoje psihične in kognitivne sposobnosti za lažje doseganje različnih življenjskih ciljev. Psilocibin je obenem eden od najbolj perspektivnih psihedelikov, ki se v zadnjih letih v medicini intenzivno raziskujejo kot alternativna metoda farmakološkega zdravljenja rezistentnih motenj razpoloženja. Glede na nacionalno zakonodajo sta psilocibin in njegov metabolit psilocin v Sloveniji razvrščena v Skupino I prepovedanih drog z največjim tveganjem za zdravje ljudi, zaradi česar uporaba v medicinske namene pri ljudeh ni dovoljena, možne pa so raziskave mehanizmov delovanja na živalskih modelih. Taka razvrstitev psilocibina ne ustreza več sodobnim ugotovitvam o terapevtski učinkovitosti in tveganjih uporabe psilocibina v svetu in tako močno omejuje sodelovanje slovenskih raziskovalcev v svetovnih prizadevanjih za napredek na področju iskanja redkih potencialno učinkovitih novih skupin farmakoloških zdravil za motnje razpoloženja (depresijo), ki predstavljajo v evropskem merilu že največje ekonomsko bolezensko breme za družbo.

V svojem predavanju bo avtor predstavil trenutno stanje na področju medicinskih raziskav uporabe psilocibina v terapevtski praksi v svetu, nakar bo sledila razprava o možnostih izvajanja raziskovalnega dela na tem področju v Sloveniji in v okviru vključevanja slovenskih raziskovalcev v mednarodne raziskovalne projekte.

Doc. dr. Jurij Bon je zdravnik specialist psihiater, zaposlen na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana in Katedri za psihiatrijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Po končanem doktorskem študiju Biomedicine na Univerzi v Ljubljani je trenutno docent na Katedri za psihiatrijo MF UL in poučuje na različnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih Medicinske fakultete in Oddelka za psihologijo FF UL. Zdravi bolnike s kroničnimi duševnimi motnjami, npr. razpoloženjskimi in psihotičnimi motnjami, odpornimi na standardne oblike zdravljenja. Njegovi glavni raziskovalni interesi so osredotočeni na razvoj diagnostičnih metod in individualiziranih zdravljenj duševnih motenj s kombiniranjem deskriptivne in fenomenološke psihopatologije, metod kognitivne nevroznanosti in novih metod zdravljenj, kot so neinvazivna možganska stimulacija in nove oblike farmakoloških terapij.

DOSTOPNOST