V okviru torkovih srečanj bo tokrat izjemoma v četrtek, 1.12.2022, ob 11. uri v knjižnici Inštituta za kriminologijo potekalo predavanje Aleša Bučarja Ručmana z naslovom »Posebnosti japonske družbe in kulture skozi oči evropskega opazovalca«.

Aleš Bučar Ručman je izredni profesor in prodekan za mednarodno sodelovanje na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. V predavanju se bo po uvodni osvetlitvi zgodovine Japonske po drugi svetovni vojni in vlogi ZDA pri njenem političnoekonomskem razvoju osredotočil na aktualne razmere, kot jih je neposredno zaznaval in reflektiral med svojimi študijskimi in raziskovalnimi obiski te daljne in za mnoge še zmerom dokaj slabo poznane dežele. Posebno pozornost bo namenil prikazu različnih oblik (ne)formalnega družbenega nadzorstva, družinskega in poklicnega življenja Japoncev ter družbenim spremembam, ki so jim izpostavljeni v zadnjem času.

Vljudno vabljeni!

 

DOSTOPNOST