Inštitut za kriminologijo je v so-založništvu z GV Založbo in IUS SOFTWARE, d. o. o. izdal 3 knjige!

MOŽGANI NA ZATOŽNI KLOPI: Nevroznanost, kazensko pravo in kriminologija

Kako na sodišču obravnavati človeka, ki naj bi spolno zlorabil otroka zaradi vpliva agresivnega možganskega tumorja? Kako delujejo sodnikovi možgani, ko se odloča, kakšno kazen bo izrekel obdolžencu? Kako obravnavati mladoletnike, če nam nevroznanost dokazuje, da se njihovi možgani razvijajo počasneje? Ali bomo v prihodnosti lahko raziskali vsak zločin s pogledom v človeške možgane? Ali je naša svobodna volja le iluzija, za katero se skriva dobro naoljen nevrološki mehanizem?

Knjiga obravnava najbolj vznemirljiva vprašanja, ki jih odpira raziskovanje možganov v pravu in kriminologiji. Razmišljanja avtorjev o nevroznanosti, pravu in kriminologiji se prepletajo z uvidi v filozofijo, psihologijo, kognitivne vede, psihoanalizo ter kazenskopravno teorijo in prakso. Avtorji se posvečajo vprašanju, ali je človek v svojih odločitvah in dejanjih svoboden, in kritično predstavijo razlage, ki iščejo izvor zločina v možganih prestopnikov. Knjiga pojasnjuje, kakšno vlogo igrajo dokazi s področja nevroznanosti na sodiščih, ter na drugi strani razkriva dognanja o pasteh pri sodnem odločanju, ki jih odstirajo kognitivne znanosti. Dotika pa se tudi povsem pravnih problemov, kot so zagate z ugotavljanjem, kaj je v storilčevi glavi v času izvršitve kaznivega dejanja, in z vplivom duševnih motenj na kazensko odgovornost v mednarodnem kazenskem pravu.

Avtorji z zanimivimi primeri in ugotovitvami številnih raziskav bralca seznanijo z vplivom nevroznanosti na različna pravna področja, obenem pa kritično opozarjajo na posledice, ki jih prinaša raziskovanje človeških možganov. Knjiga je zanimivo branje tako za pravnike kot tudi laike, ki jih zanimajo obravnavana področja.

KRIMINOLOGIJA

Knjiga prinaša sistematično, celovito in vsestransko obravnavo kriminologije kot znanstvene vede, ki se  ukvarja s kriminaliteto kot individualnim in družbenim pojavom ter z oblikami  družbenega odzivanja nanjo.

Priznani strokovnjaki z različnih področij so vanjo prelili bogata teoretična spoznanja ter ugotovitve domačega in tujega raziskovanja najrazličnejših odklonskih pojavov v družbi, njihovih vzrokov in  značilnosti.
Poleg celovitega prikaza kriminologije knjigo odlikuje tudi poglobljena in kritična obravnava vsebinskih sklopov, ki zadevajo specifično slovenski prostor.

Knjiga v prvem delu obravnava teoretične poglede na kriminaliteto in njene vzroke ter opredeljuje  dve področji, ki imata dokaj samostojen položaj v okviru kriminologije ”“ viktimologijo in penologijo. V drugem delu  se posveča temeljnim problemom kriminalitete in družbenega odzivanja nanjo. V njem avtorji obravnavajo kriminaliteto kot poseben pojav  in njene pojavne oblike. Precejšnja pozornost je posvečena oblikam nadzorovanja kriminalitete s pomočjo  institucij formalnega družbenega nadzorstva, prav tako pa tudi preprečevanju kriminalitete kot specializirani dejavnosti in kriminalitetni politiki.
Tretji del  je namenjen predvsem predstavitvi odmevnih prispevkov, ki so jih posamezni avtorji že predstavili domači ali tuji strokovni javnosti.

Kriminologija je nepogrešljiva za vse, ki se s tematiko deviantnih ravnanj srečujejo med študijem, pri raziskovalnem ter pri strokovnem delu v različnih družboslovnih smereh. Praksi daje potrebno teoretično podlago pri oblikovanju in izvajanju kriminalitetnih politik pri delu s prestopniki in žrtvami. S širokim izborom tem, ki zadevajo vse člane družbe, bo pritegnila tudi tiste, ki jih zanimajo širši družbeni problemi.

KIBERNETSKA KRIMINALITETA

Knjiga prvič v slovenščini celovito predstavlja novo vrsto kriminalitete, kibernetsko kriminaliteto, kot enega temeljnih delov novega področja, vzniklega na stičišču prava in tehnologije. V Sloveniji je že več naročniških in predplačniških številk mobilne telefonije kot prebivalcev, omreženost pa se bo v prihodnosti še povečala z razvojem »interneta stvari«. Iinformacijska tehnologija ponuja številne prednosti, vedno večja uporaba interneta, mobilne telefonije in trajne povezanosti naprav v omrežje pa prinaša tudi vedno večja tveganja, ki pogosto preraščajo v kazniva dejanja.

Predstavitev kibernetske kriminalitete sledi razdelitvi na kazensko materialno in kazensko procesno pravo ter  kriminološkemu pristopu, ki obsega analizo pojavnosti te vrste kriminalitete (epidemiologijo), predstavitev oblik (fenomenologijo) in možnih načinov odzivanja na to vrsto kriminalitete. Knjiga vključuje številne razlage pojava, kot se uveljavljajo v pozitivnem pravu in v socioloških razpravah, pa tudi vrednostne kriminalitetnopolitične premisleke. Avtor analizira osrednje pravne akte in institute, povezane s to vrsto kriminalitete, ki sta jih sprejela Svet Evrope in Evropska unija, in tiste, ki jih določa nacionalna zakonodaja. Pozitivnopravni akti so predstavljeni kot primer možnih kazenskopravnih odzivov na izbrani problem.

Knjiga nagovarja pravne strokovnjake in druge družboslovno izobražene bralce.
V njej boste med drugim našli tudi odgovore na vprašanja:
– kaj je botnet,
– kako razumeti digitalne valute, kot je bitcoin,
– kaj je svilena cesta in temačni splet,
– kako ločiti kibernetske incidente od kaznivih dejanj,
– kaj je kibernetski terorizem in kaj kibernetsko vojskovanje,
– kaj je ENISA in kaj ICANN,
– kaj je IP-številka in kaj je DNS,
– kako razumeti sporazume ACTA, PIPA, SOPA,

– kaj omogoča institut takojšnjega zavarovanja podatkov …

Oglejte si tudi odlomek na Odmevih z dne 1. oktober 2015!

(31. minuta)

DOSTOPNOST