Dragan Petrovec na 9. posvetu e-zlorabe otrok

Prof. dr. Dragan Petrovec je imel na posvetu E-zlorabe otrok​, ki je potekal na Fakulteti za družbene vede 17. septembra 2019, predavanje Obravnava spolnih prestopnikov (med sodstvom in javnim mnenjem). Posvet je bil namenjen vsem, ki se pri svojem delu lahko soočijo...

Revščina in Kriminaliteta

Dr. Zoran Kanduč, znanstveni svetnik na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti, se je lotil tematike, ki jo obravnava francoski sociolog Loic Wacquant v knjigi Zapori revščine. Za prepolne zapore sta kriva agresiven vzpon neoliberalizma in erozija socialne...
DOSTOPNOST