Vasja Badalič

Raziskovalec

Vasja Badalič je znanstveni sodelavec na Inštitutu za kriminologijo. Po končani izobrazbi na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer filozofija, se ukvarja s proučevanjem vojaških, političnih in ekonomskih vidikov sodobnih oboroženih konfliktov, predvsem s tem, kako oboroženi konflikti vplivajo na civiliste. Zanima ga tudi področje migracij. Preden se je pridružil Inštitutu za kriminologijo, se je ukvarjal z novinarstvom. Za slovenske tiskane medije je poročal o družbenih, političnih in vojaških tematikah iz Latinske Amerike, Bližnjega vzhoda, Severne Afrike in Centralne Azije.  

Področja raziskovanja

kritična kriminologija; teoretska kriminologija; vojaški, politični in ekonomski vidiki sodobnih oboroženih konfliktov; vpliv sodobnih tehnologij za vojskovanje; mednarodno humanitarno pravo, pravo človekovih pravic; migracije

et|icon_phone|
et|icon_mail_alt|
et|icon_globe_alt|

Ostale Povezave

Izbrane objave | Novejše
 • 2021: BADALIČ, Vasja. The war against vague threats: The redefinitions of imminent threat and anticipatory use of force. Security Dialogue, 52(2), 174-191. https://doi.org/10.1177/0967010620921006
 • 2020: BADALIČ, Vasja. Civilisti so teroristi: premeščanje mej v definicijah civilistov in borcev v času "vojne proti terorizmu". V: SALECL, Renata (ur.). Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020. Str. 483-508, 516, 524-525. [COBISS.SI-ID 43568899]
 • 2019: BADALIČ, Vasja. The war against civilians: victims of the "war on terror" in Afghanistan and Pakistan. Cham: Palgrave Macmillan, cop. 2019. XII, 280 str. Palgrave studies in victims and victimology. DOI: 10.1007/978-3-030-12406-9. [COBISS.SI-ID 2133582]
 • BADALIČ, Vasja. Tunisiaʹs role in the EU external migration policy : crimmigration law, illegal practices and their impact on human rights. Journal of international migration and integration. vol. 20, iss. 1, str. 85-100, DOI: 10.1007/s12134-018-0596-7. [COBISS.SI-ID 2121806]
 • BADALIČ, Vasja. Rejected Syrians: violations of the principle of ʺnon-refoulementʺ in Turkey, Jordan and Lebanon. Dve domovini: razprave o izseljenstvu, 49, str. 87-104. DOI: 10.3986/dd.v0i49.7255. [COBISS.SI-ID 2120782]

 

Izbor starejših objav
Vasja Badalič || Starejše objave
 • BADALIČ, Vasja. The predators' rule of terror. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Drones and unmanned aerial systems : legal and social implications for security and surveillance. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. Str. 157-181. [COBISS.SI-ID 1863246]
 • BADALIČ, Vasja. Teror "trajne svobode" : vojna v Afganistanu in Pakistanu. Ljubljana: Krtina, 2013. [COBISS.SI-ID 267875840]
 • BADALIČ, Vasja. Rdeča mašinerija : utrip Chávezove revolucije. Ljubljana: Študentska založba, 2011.[COBISS.SI-ID 255744256]
 • BADALIČ, Vasja. Za 100 evrov na mesec : proizvodni sistem globalnega kapitalizma. Ljubljana: Krtina, 2010. [COBISS.SI-ID 249362176]
 • BADALIČ, Vasja. Kdo je terorist?. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2015, letn. 53, št. 5/6, str. 193-224. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 1845838]
 • BADALIČ, Vasja. Žrtve v svetu brez krivic. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2012, letn. 50, št. 5/6, str. 217-237. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 1589326]
 • BADALIČ, Vasja. Na periferiji : nekaj predlogov k razumevanju politične vloge intelektualcev. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 30, št. 3, str. 137-154. ISSN 0353-4510. [COBISS.SI-ID 31045421]
 • BADALIČ, Vasja. Iz oblasti v oblast: delovanje na sebe. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 29, št. 3, str. 127-143. [COBISS.SI-ID 29035309].
 • BADALIČ, Vasja. V coni. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2005, letn. 43, št. 3/4, str. 227-259. [COBISS.SI-ID 234558464]
Vasja Badalič ||| Izbrane konferenci in nastopi
 • 2021: BADALIČ, Vasja. The re-conceptualization of individual preventive self-defence and its impact on civilians: lecture at the virtual conference “The effects of military interventions: taking stock”, London: Royal Holloway (Zoom) 20. februar 2021. [COBISS.SI-ID 54060035] 
 • 2020: BADALIČ, Vasja. Preventivno vojskovanje proti navideznim grožnjam: prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci ʺDoločanje, prestopanje, premeščanje in rušenje normativnih mejʺ, 11. december 2020, Ljubljana: Inštitut za kiminologijo (Zoom). [COBISS.SI-ID 47405827]
 • 2019: BADALIČ, Vasja. Civilian victims of targeted killings by paramilitary groups in Afghanistan, Law & Society Association Annual Meeting, Washington, D.C., 2019, May 30th - June 2nd 2019. [COBISS.SI-ID 2150734]
 • BADALIČ, Vasja. Humans, autonomous weapons systems & the assault on key principles of international humanitarian law, "Resisting State-Corporate Harms in times of Repression. Towards a Theory of Insurrection", European group for the study of deviance and social control conference, 4-6 September 2019, Barcelona. [COBISS.SI-ID 2187598]
 • BADALIČ, Vasja. The New Definition of Imminent Threat and Its Impact of the Use of Armed Force, 75th Annual Meeting American Society of Criminology, November 13-16, 2019, San Francisco, CA. [COBISS.SI-ID 2178638]
 • BADALIČ, Vasja. The redefinition of 'imminent threat' and the preventive use of force in the 'War of terror', Socio-legal Studies Association Conference, SLSA 2019, University of Leeds, 3-5 April 2019. [COBISS.SI-ID 2136910]
 • BADALIČ, Vasja. Targeted killing by pro-government armed groups in Afghanistan. V: EUROCRIM 2019: ConverGENT - Convergent roads, bridges and new pathways in criminology. 19th Annual Conference of the European Society of Criminology, 18.09.-21.09-.2019, Ghent, Belgium. F. 418. https://www.eurocrim2019.com/book-of-abstracts. [COBISS.SI-ID 2156878]
več...
Vasja Badalič ||| Izbrane konferenci in nastopi – Starejsi
 • BADALIČ, Vasja. Civilian victims of the Taliban targeted killing program. V: Crimes against humans and crimes against humanity : implications for modern criminology. Eurocrim 2018, 18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Sarajevo, 29. 8.-1. 9. 2018. Sarajevo: European Society of Criminology. 2018, f. 1. http://win.fkn.unsa.ba/Home/OralPresentation?title=130. [COBISS.SI-ID 2071886]
 • BADALIČ, Vasja. Inherently imprecise military attacks : blurring the line between civilians and combatants in US night raids and drone strikes. V: Dissecting violence : structures, imaginaries, resistances. [Amsterdam]: Amsterdam School for Cultural Analysis: University of Amsterdam, [2018]. Str. 14. [COBISS.SI-ID 2057038]
 • BADALIČ, Vasja. Rejecting Syrian asylum seekers : violations of the principle of non-refoulement in Lebanon. V: Encountering crime : doing justice. Anzsoc 2018, 31st Annual Australian and New Zealand Society of Criminology, Melbourne, 4. 12.-7.12.2018. Melbourne: ANZSOC, 2018. F. 1. http://anzsoc2018.com/2772. [COBISS.SI-ID 2104142]
 • BADALIČ, Vasja. Tunisia and the EU external migration policy : crimmigration law, illegal practices and their impact ob the rights of migrants. V: KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (ur.). "Understanding causes and consequences of criminalization of migration" : international conference, 17-18 May 2018, City Hotel, Ljubljana, Slovenia : conference program,. Ljubljana: The Peace Institute, 2018. Str. 19. [COBISS.SI-ID 2052430]
 • BADALIČ, Vasja. Civilian victims in U.S.-led kill-or-capture missions in Afghanistan. V: Victims and victimization : moving towards and international victimology. 16th International Symposium of the World Society of Victimology, Hong Kong, 10.-14. 6. 2018. Hong Kong: World Society of Victimology. 2018, f. 1. http://www6.cityu.edu.hk/ss_wsv2018/about/Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 2081614]
 • BADALIČ, Vasja. Neselektivna ubistva : pomeranje granice u definisanju ʺcivilaʺ i ʺboracaʺ u američkim napadima dronovima. V: Žrtve između bezbednosti, ljudskih prava i pravde: lokalni i globalni kontekst : knjiga apstrakata : Beograd, 30. novembar i 1. decembar 2017. godine. Beograd: Viktimološko društvo Srbije, 2017. Str. 21-22. [COBISS.SI-ID 2012750]
 • BADALIČ, Vasja. Forced repatriation of Afghan refugees : the case of Pakistan. V: Creating trust through wisdom on migration and integration : Metropolis 2016 : program : 60 workshops, study tours and cultural activities. [S. l.: s. n., 2016?]. Str. 35. [COBISS.SI-ID 1939534]
 • BADALIČ, Vasja. Prisilna repatrijacija afganistanskih izbjeglica: slučaj Pakistana = The forced repatriation of Afghan refugees: the case of Pakistan. V: JOGUNČIĆ, Dževad (ur.), BERBEROVIĆ, Sead (ur.), ŽUPARIĆ-ILJIĆ, Drago (ur.). Knjižica sažetaka = Abstracts booklet. Zagreb: Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju: = Bosniak National Community for the City of Zagreb and Zagreb County, 2016. Str. [38-39]. [COBISS.SI-ID 1939790]
 • BADALIČ, Vasja. From the ʺwar on terrorʺ to the rule of terror. V: International scientific conference Spy in the sky : regulatory issues of drones an unmanned aerial systems, May 23-24, 2013, Faculty of Law, Ljubljana. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2013. Str. 20. [COBISS.SI-ID 1634382]
et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST