Prof. Dr. Aleš Završnik je na 3. konferenci Prava informacijske varnosti v organizaciji GV Založbe vodil panel o etiki in informacijski tehnologiji, na katerem je poleg njega nastopila še doc. dr. Petra Weingerl, ki je predstavila pravne okvire možnega varstva pred manipulativno tehnologijo, Boris Veler, soustanovitelj Logout oragnizacije, ki nudi raznovrstne oblike psihološke pomoči odvisnim od interneta, igric ipd., psihologinja Hana Hawlina, ki je predstvila mehanizme odvisnosti pri prepričevalnih tehnologijah.

DOSTOPNOST