V okviru Torkovih srečanj bo v torek, 11. 10. 2022, ob 11. uri potekalo predavanje dr. Maše Galič z naslovom Vrzel v ureditvi digitalnih preiskovalnih pooblastil.

Dr. Maša Galič je docentka na oddelku za kazensko pravo in kriminologijo na Vrije Universiteit v Amsterdamu na Nizozemskem, kjer raziskuje teoretična in praktična vprašanja regulacije digitalnih preiskovalnih pooblastil. Njena ekspertiza se stika med teorijo in pravom zasebnosti, pravico do poštenega sojenja in kazenskim procesnim pravom.

Z uporabo raznovrstnih digitalnih tehnologij, kot so na primer lovilci IMSI, tehnologija za prepoznavanje obrazov in vdor v računalniške sisteme, organi za kazenski pregon pridobivajo vedno večje količine osebnih podatkov. Iskanje indicev in dokazov v teh velikih zbirkah podatkov in deljenje podatkov med preiskavami – tj. analiza ali nadaljnja “uporaba” zbranih podatkov – imata zato vse pomembnejšo vlogo v kazenskih preiskavah, zlasti tistih, ki so povezane z mednarodnim organiziranim kriminalom in drugimi hudimi kaznivimi dejanji. Vendar se je ureditev digitalnih preiskovalnih pooblastil izkazala za težavno nalogo. Njena ureditev namreč zahteva sodelovanje med dvema zelo različnima (pod)področjema prava z različnimi vrstami zaščitnih ukrepov in nadzornih organov, ki se med seboj ne stikata, kaj šele dopolnjujeta: med kazenskim procesnim pravom in pravom varstva osebnih podatkov. To povzroča problematično vrzel v sedanji ureditvi takih pooblastil: medtem ko je “zbiranje” podatkov urejeno v kazenskem procesnem pravu, je “analiza (oz. širše, uporaba)” podatkov urejena predvsem v pravu varstva osebnih podatkov za namene kazenskega postopka. Razlikovanje, ki je z vidika kazenskega prava razumljivo (navsezadnje je kazenski postopek že od nekdaj namenjen zbiranju dokazov), v praksi pa problematično, saj sta zbiranje in analiza podatkov “komunikacijski posodi” (communicating vessels), ki se v praksi močno prepletata. Najpomembnejša posledica te regulativne vrzeli so resne vrzeli v sistemu zavor in ravnovesij.

DOSTOPNOST