Z današnjim dnem je v Združenih državah
Amerike v veljavo stopilo federalno kazensko procesno pravilo, t. i. Rule 41,
ki FBI med drugim pooblašča, da na podlagi sodne odredbe s pomočjo Network
Investigative Tool (NIT) oddaljeno dostopa do katerekoli elektronske naprave na
globalni ravni, katere lokacija se skuša prikriti. Uporabnikom omrežij Tor in
VPN, ki iz zavetja prebivališča izvršujejo kibernetska kazniva dejanja, se
torej ne piše dobro. Vendar pa se gre z vidika načela sorazmernosti vprašati,
ali FBI s svojo globalno zmožnostjo vdirati v elektronske naprave ne bo zaobšel
številnih kazensko-procesnih zakonodaj suverenih držav, ki takšnega posega ne
predvidevajo? Obetajočih si posegov v posameznikovo pravico do zasebnost na
spletu mi najbrž ob tem ni potrebno omenjati.
DOSTOPNOST