• MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, DROBNJAK, Marko. Kaznovanje in kaznovalna politika v Sloveniji : konceptualni premiki in praktične posledice. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, ISSN 0034-690X, apr.-jun. 2019, letn. 70, št. 2, str. 119-128, graf. prikazi.https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/RKK/PDF/2019/RKK_2-2019.pdf.
  • DROBNJAK, Marko. Nekatere jezikoslovne značilnosti naslovov medijskih prispevkov o kriminaliteti v Sloveniji. V: TIVADAR, Hotimir (ur.). Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest, (Obdobja, ISSN 1408-211X, 38). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, str. 187-196, ilustr., doi: 10.4312/Obdobja.38.187-196.
  • DROBNJAK, Marko. Virtualni asistenti in umetna inteligenca : glasovna interakcija. V:Zbornik 2020. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2020, str. 80-87.
  • DROBNJAK, Marko. Implicit bias against dialectal features: forensic linguistics and speech perception in legal proceeding : predavanje na Phonology Lab, Department of Linguistics, University of Washington, Washington, November 19, 2019.
  • DROBNJAK, Marko. Percepcija slovenščine v pravnih postopkih in načini za profiliranje posameznikov na podlagi govora : predavanje v okviru srečanj SDJT JOTA, 21. maj 2020 [MS Teams].
DOSTOPNOST