• BABNIK, Ana. Na spletu objavljena fotografija in avtorske pravice. Pravna praksa : PP : časopis za pravna vprašanja. 2018, letn. 37, št. 34, str. 28-30. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID – 16340305]
  • ČEJVANOVIČ, Jan, BABNIK, Ana. Olajševalne in obteževalne okoliščine. Pravna praksa : PP : časopis za pravna vprašanja. 2017, letn. 36, št. 36/37, str. 23-25. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID – 15801425]
  • BABNIK, Ana. Postopek odloženega pregona v praksi Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani : (magistrsko diplomsko delo). 2020, Ljubljana : [A. Babnik]. [COBISS.SI-ID – 32254723]
DOSTOPNOST