2020

 

 • ŠARF, Pika. Kibernetsko vojskovanje v času umetne inteligence : predavanje na 1. konferenci prava informacijske varnosti, 7. do 8. september 2020, Hotel Slovenija, Portorož. [COBISS.SI-ID 27676163]
 • ŠARF, Pika. Kibernetska kazniva dejanja v slovenskem kazenskem pravu : predavanje na Kazenskopravni sodniški šoli, 18. nov. 2020. [COBISS.SI-ID 38970371]
 • ŠARF, Pika. Pravni izzivi kibernetske varnosti in njihovo reševanje : predavanje, 46. Dnevi slovenskih pravnikov, spletna konferenca, 18. decembra 2020. [COBISS.SI-ID 48282883]
 • ŠARF, Pika. Sistem množičnega nadzora pod krinko interoperabilnosti : prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci ˝Določanje, prestopanje, premeščanje in rušenje normativnih mej˝, 11. december 2020, Zoom. [COBISS.SI-ID 47404547]

2019

 

 • ŠARF, Pika. Automated justice: can we ensure compliance with fundamental human rights? : predavanje na International Seminar “Algorithmic procedures in civil law matters”, 16. maj 2019, University of Zagreb, Zagreb. [COBISS.SI-ID 2186318]
 • KRIŽNAR, Primož, ŠARF, Pika. Avtomatizacija kazenskega pravosodja : predavanje na jesenski šoli Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije, Pravna fakulteta, 25. do 27. september 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2154318]
 • ŠARF, Pika. Avtomatizacija nadzora na območju svobode, varnosti in pravice : prispevek na 12. konferenci kazenskega prava in kriminologije, Portorož, Grand Hotel Bernardin, 3. in 4. december 2019. [COBISS.SI-ID 2163278]
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ŠARF, Pika. Big data, A. I. and algorithms and the fight against impunity: application for prosecutions : prispevek na konferenci The fight against impunity in EU law, Turin 14-15 February 2019, University of Turin. [COBISS.SI-ID 2138958]
 • ŠARF, Pika. Kibernetska kazniva dejanja v slovenskem kazenskem pravu : predavanje na Posebni del KZ-1: Od spolnih deliktov do gospodarskih kaznivih dejanj v teoriji in praksi, Dvorana Uradnega lista RS, Ljubljana, 10. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 2153038]

2018

 

 • ŠARF, Pika. Na robu kibernetske vojne : pravni vidiki vojaških operacij v kibernetskem prostoru : prispevek na Strokovnem seminarju ELSA aktual Pravo in tehnologija, 14. do 16.12.2018, Terme Zreče. [COBISS.SI-ID 2114382]
 • ŠARF, Pika. Paradoksi postmoderne vojne : prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci ˝Nasilje, kultura in kapitalizem˝, 29. november 2018, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. [COBISS.SI-ID 2110798]
 • ŠARF, Pika, ŽGUR, Matija. Pravna subjektiviteta robotov = Legal personhood of robots : prispevek na Festival Grounded ˝Intima v času umetne inteligence˝, Ljubljana, 21.11.-23.11.2018. [COBISS.SI-ID 2116174]
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ŠARF, Pika. Shaming the shamers : a case study of an online campaign and its social significance : prispevek na simpoziju Vigilant audiences: an international symposium on scrunity, denunciation and shaming in digital media use v organizaciji Department of Media and Communication, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, 3.-4. oktober, 2018. [COBISS.SI-ID 2068302]
DOSTOPNOST