• 2021: BADALIČ, Vasja. The war against vague threats: The redefinitions of imminent threat and anticipatory use of force. Security Dialogue, 52(2), 174-191. https://doi.org/10.1177/0967010620921006
  • 2020: BADALIČ, Vasja. Civilisti so teroristi: premeščanje mej v definicijah civilistov in borcev v času “vojne proti terorizmu”. V: SALECL, Renata (ur.). Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020. Str. 483-508, 516, 524-525. [COBISS.SI-ID 43568899]
  • 2019: BADALIČ, Vasja. The war against civilians: victims of the “war on terror” in Afghanistan and Pakistan. Cham: Palgrave Macmillan, cop. 2019. XII, 280 str. Palgrave studies in victims and victimology. DOI: 10.1007/978-3-030-12406-9. [COBISS.SI-ID 2133582]
  • BADALIČ, Vasja. Tunisiaʹs role in the EU external migration policy : crimmigration law, illegal practices and their impact on human rights. Journal of international migration and integration. vol. 20, iss. 1, str. 85-100, DOI: 10.1007/s12134-018-0596-7. [COBISS.SI-ID 2121806]
  • BADALIČ, Vasja. Rejected Syrians: violations of the principle of ʺnon-refoulementʺ in Turkey, Jordan and Lebanon. Dve domovini: razprave o izseljenstvu, 49, str. 87-104. DOI: 10.3986/dd.v0i49.7255. [COBISS.SI-ID 2120782]

 

DOSTOPNOST