• MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Postopek odločanja o sankcijah. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2017, letn. 68, št. 3, str. 258-268. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 2008654
  • FILIPČIČ, Katja, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Slovenia. V: DECKER, Scott H. (ur.), MARTEACHE SOLANS, Nerea (ur.). International handbook of juvenile justice. 2nd ed. Cham: Springer, cop. 2017. Str. 395-419, tabele. ISBN 978-3-319-45088-9, ISBN 978-3-319-45090-2. [COBISS.SI-ID 1962574
  • ROBERTS, Julian V., MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Sentencing, legitimacy, and public opinion. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), TANKEBE, Justice (ur.). Trust and legitimacy in criminal justice : European perspectives. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. Str. 33-51, tabele. ISBN 978-3-319-09812-8. [COBISS.SI-ID 1741134
  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Dobri in manj dobri razlogi za razlike v kaznovanju. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. apr.-jun. 2015, letn. 66, št. 2, str. 116-127. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 14463825
  • PETROVEC, Dragan, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. The societal impact and role of imprisonment : an example from Slovenia. V: CARROLL, Eoin (ur.), WARNER, Kevin (ur.). Re-imagining imprisonment in Europe : effects, failures and the future. Dublin: Liffey Press, cop. 2014. Str. 71-89. ISBN 978-1-908308-56-6. [COBISS.SI-ID 1720654
  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. The individualization of punishment : sentencing in Slovenia. European journal of criminology : journal of the European Society of Criminology. 2013, vol. 10, no. 4, str. 462-478, tabele. ISSN 1477-3708. DOI: 10.1177/1477370812469858. [COBISS.SI-ID 1642062
  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Odločanje o sankcijah o kontinentalnih pravnih ureditvah. V: AMBROŽ, Matjaž (ur.), FILIPČIČ, Katja (ur.), ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Zbornik za Alenko Šelih : kazensko pravo, kriminologija, človekove pravice = Essays in honour of Alenka Šelih : criminal law, criminology, human rights. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti: Pravna fakulteta: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013. Str. 313-330, tabele. ISBN 978-961-6503-23-5. [COBISS.SI-ID 1660494
  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Iz sodnikovih v tožilčeve roke? : vpliv pogajanj o sankcijah na kaznovanje. Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 73, str. 83-104, 292-293. ISSN 1854-3839. [COBISS.SI-ID 13422929
  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (ur.), et al. Nežnejši spol? : ženske, nasilje in kazenskopravni sistem. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2012. Str. 51-84, tabele. ISBN 978-961-6503-20-4. [COBISS.SI-ID 1549134
  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Namen kaznovanja in njegov vpliv na odločanje o sankcijah. Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 72, str. 181-210, 314-315. ISSN 1854-3839. [COBISS.SI-ID 12804945
DOSTOPNOST