2020

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ŠARF, Pika. ‘This Web Page Should Not Exist’: A Case Study of Online Shaming in Slovenia. V: TROTTIER, Daniel (ur.), GABDULHAKOV, Rashid (ur.), HUANG, Qian (ur.). Introducing Vigilant Audiences, Cambridge: OpenBook Publishers, 2020. Str. 187-214. DOI: 10.11647/OBP.0200. 
 • ŠUGMAN STUBBS, Katja, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Psihološki vidiki sodniškega odločanja: od objektivnosti k subjektivnosti in spet nazaj. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2020, letn. 71, št. 3, str. 194-207. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 40727811
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. Fighting impunity with new tools : how big data, algorithms, machine learning and AI shape the new era of criminal justice. V: MARIN, Luisa (ur.), MONTALDO, Stefano (ur.). The fight against impunity in EU law. Oxford; New York: Hart Publishing, 2020. Str. [257]-275. Hart studies in European Criminal Law, vol. 11. ISBN 978-1-50992-687-9. [COBISS.SI-ID 45998851
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, BRIŠKI, Lora. Spreminjanje kaznovanja skozi štiri dimenzije. V: SALECL, Renata (ur.). Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020. Str. 439-480, 515-516, 523-524. ISBN 978-961-6503-34-1. [COBISS.SI-ID 43545859

2019

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, HAFNER, Miha. Giustizia riparativa e mediazione penale. V: VALENTINI, Cristiana (ur.), et al. La vittima nel ʺnuovo mondoʺ della mediazione penale : profili di un’assenza. 1a ed. Canterano: Aracne, 2019. Str. 105-127, graf. prikazi. ISBN 978-88-255-2481-9. DOI: 10.4399/97888255248198. [COBISS.SI-ID 2184014
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, KUKAVICA, Jaka. Punishing the alien : the sentencing of foreign offenders in Slovenia. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2019, [št.] 49, str. 27-50, graf. prikazi. ISSN 0353-6777. DOI: 10.3986/dd.v0i49.7252. [COBISS.SI-ID 2120270
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, DROBNJAK, Marko. Kaznovanje in kaznovalna politika v Sloveniji : konceptualni premiki in praktične posledice. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. apr.-jun. 2019, letn. 70, št. 2, str. 119-128, graf. prikazi. ISSN 0034-690X. https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/RKK/PDF/2019/RKK_2-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 3727594
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Zakaj drugačna obravnava zapornic?. V: DRENIK BAVDEK, Simona (ur.), PAVLIN, Peter (ur.), TADIČ, Darja (ur.). O posebnem položaju žensk v zaporih : prispevki in izbrani mednarodni akti : zbornik ob 40-letnici Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje, 2019. Str. 41-58. ISBN 978-961-93175-2-5. [COBISS.SI-ID 2179406

2018

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ŠUGMAN STUBBS, Katja. Subjectivity, algorithms and the courtroom. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Big data, crime and social control. London [i. e.] Abingdon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. Str. 154-175. Routledge frontiers of criminal justice, 50. ISBN 978-1-138-22745-3. [COBISS.SI-ID 1996366], [Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1] 
 • TRIPKOVIĆ, Milena, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Women, crime rates and punishment : a global view. V: MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (ur.), ŠELIH, Alenka (ur.), FILIPČIČ, Katja (ur.). Ženske in kriminaliteta : značilnosti ženske kriminalitete in družbeno odzivanje nanjo. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2018. Str. 9-23, 189, 195, graf. prikazi. Razprave, 36. ISBN 978-961-268-059-6. [COBISS.SI-ID 2072910
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Kaznovanje žensk v Sloveniji. V: MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (ur.), ŠELIH, Alenka (ur.), FILIPČIČ, Katja (ur.). Ženske in kriminaliteta : značilnosti ženske kriminalitete in družbeno odzivanje nanjo. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2018. Str. 135-149, 192-193, 198-199, graf. prikazi. Razprave, 36. ISBN 978-961-268-059-6. [COBISS.SI-ID 2074190
DOSTOPNOST