• SIMONČIČ, Katja. Consumerism as a mechanism of social control : an outline of social harm.Justice, power and resistance : the journal of the European Group for the study of deviance and social control. December 2019, vol. 3, no. 2, str. 75-89. ISSN 2398-2764. [COBISS.SI-ID 2201166]
  • KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, SIMONČIČ, Katja. Učinkovita interpretacija načela varstva pravic strank v upravnem postopku.Javna uprava. 2015, letn. 51, št. 3/4, str. 73-94, 124. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 4250056]
  • SIMONČIČ, Katja. Družbena škoda v industriji hitre mode. V:Zbornik 2018. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 39-46. ISBN 978-961-247-403-4. [COBISS.SI-ID 2096974]
  • SIMONČIČ, Katja. Umetna inteligenca v bančništvu. V:Zbornik 2020. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020. Str. 73-79. ISBN 978-961-247-442-3. [COBISS.SI-ID 27618307]
  • SIMONČIČ, Katja. Addressing the collateral damage of fast fashion : the perception of social harm and the possibility of consumer agency. V: FLETCHER, Samantha (ur.), WHITE, Holly (ur.).Emerging voices : critical social research by European Group postgraduate and early career researchers. London: EG Press Limited, 2017. Str. 203-214. ISBN 978-1-911439-09-7. [COBISS.SI-ID 2003790]
  • SIMONČIČ, Katja.Kriminološka obravnava družbene škode na primeru potrošništva v oblačilni industriji : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Simončič], 2019. 303 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113140. [COBISS.SI-ID 2161998]
  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, AMBROŽ, Matjaž, BALAŽIC, Marko (sodelavec pri raziskavi), BERTOK, Eva (sodelavec pri raziskavi), BIZILJ, Barbara (sodelavec pri raziskavi), BRIŠKI, Lora (sodelavec pri raziskavi), DROBNJAK, Marko (sodelavec pri raziskavi), SIMONČIČ, Katja (sodelavec pri raziskavi).ʺSila, objektivno sposobna streti odporʺ. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2019. 84 str., tabele, graf. prikazi. Raziskava, št. 174. [COBISS.SI-ID 2160462]

 

DOSTOPNOST