2020

  • JAGER, Matjaž. Neoliberalna država kot notranja meja uspešnega odzivanja na korporativni kriminal nosilcev družbene moči. V: SALECL, Renata (ur.). Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020. Str. 409-435, 514-515, 523. ISBN 978-961-6503-34-1. [COBISS.SI-ID 43539203]

2019

  • JAGER, Matjaž. Primer Eichmann in Kantova etika. 1. izd. Ljubljana: Pravna fakulteta: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2019. 196 str. ISBN 978-961-6447-81-2. [COBISS.SI-ID 299265792]
  • JAGER, Matjaž. Teoretična kriminologija v zrcalu Revije za kriminalistiko in kriminologijo. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. apr.-jun. 2019, letn. 70, št. 2, str. 63-72. ISSN 0034-690X. https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/RKK/PDF/2019/RKK_2-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 3726570]
  • Jager, M., Keršmanc, C. Šugman, K. (2019) Is corporate social responsibility anything more than a mask for multinational (oil) companies? V: DUYNE, P. C. van (ur.). Constructing and organising crime in Europe. Hague: Eleven International Publishing, cop. 2019. Str. 417-435. ISBN 978-94-6236-955-9. [COBISS.SI-ID

2018

  • JAGER, Matjaž. Panama papers, Paradise documents and the Slovene state in the global competitiveness race. V: DUYNE, P. C. van (ur.). The Janus-faces of cross-border crime in Europe. Hague: Eleven International Publishing, cop. 2018. Str. 197-217. ISBN 978-94-6236-871-2, ISBN 978-94-6274-919-1. [COBISS.SI-ID 2094926]
DOSTOPNOST