2020

  • ŠARF, Pika. Zagotavljanje kibernetske varnosti v okviru Skupne zunanje in varnostne politike EU. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 2020, letn. 75, št. 1/2, str. 89-110, 117-118. [COBISS.SI-ID 17186897]
  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. Fighting impunity with new tools : how big data, algorithms, machine learning and AI shape the new era of criminal justice. V: MARIN, Luisa (ur.), MONTALDO, Stefano (ur.). The fight against impunity in EU law, (Hart studies in European Criminal Law, vol. 11). Oxford; New York: Hart Publishing. 2020, str. [257]-275. [COBISS.SI-ID 45998851]
  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ŠARF, Pika. “This web page should not exist” : a case study of online shaming in Slovenia. V: TROTTIER, Daniel (ur.), GABDULHAKOV, Rashid (ur.), HUANG, Qian (ur.). Introducing vigilant audiences. [Cambridge, (UK)]: Open Book Publishers. cop. 2020, str. 187-213, ilustr. https://www.openbookpublishers.com/10.11647/OBP.0200.pdf. [COBISS.SI-ID 50625027]
  • ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. The rise of the citizen data scientist. V: SPECHT, Doug (ur.). Mapping crisis : participation, datafication and humanitarianism in the age of digital mapping. London: University of London Press. 2020, str. 185-216, ilustr. [COBISS.SI-ID 26875395]

2019

  • ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. Zloraba informacijskega sistema : 237. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta, 2019, knj. 2, str. 918-943. [COBISS.SI-ID 16749905]
  • ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. Zloraba telekomunikacijskih znamenj : 320. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta, 2019, knj. 3, str. 569-577. [COBISS.SI-ID 2152782]
  • ŠARF, Pika. Neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje : 137. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta, 2018, str. 637-644. [COBISS.SI-ID 16561233]
  • ŠARF, Pika. Kršitev tajnosti občil : 139. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta, 2018, str. 652-664. [COBISS.SI-ID 16561489]
  • ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva : 176. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta, 2018, str. 1084-1109. [COBISS.SI-ID 16558673]

2018

  • ŠARF, Pika. Veliko podatkovje, podatkovna analitika in umetna inteligenca : ali je Splošna uredba o varstvu podatkov res prilagojena izzivom digitalne dobe?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 10. maj 2018, leto 37, št. 18, str. II-VII. [COBISS.SI-ID 16117841]

2017

DOSTOPNOST