• Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, več predmetov na doktorskem študiju Kriminologije, predmet Pravo in psihologija  
  • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Prevajalstvo, predmet Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 
  • Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Socialna pedagogika, predmet Penologija 

 

DOSTOPNOST