• 2021: BADALIČ, Vasja. The war against vague threats: The redefinitions of imminent threat and anticipatory use of force. Security Dialogue, 52(2), 174-191. https://doi.org/10.1177/0967010620921006
• 2020: BADALIČ, Vasja. Civilisti so teroristi: premeščanje mej v definicijah civilistov in borcev v času “vojne proti terorizmu”. V: SALECL, Renata (ur.). Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020. Str. 483-508, 516, 524-525. [COBISS.SI-ID 43568899]
• 2019: BADALIČ, Vasja. The war against civilians: victims of the “war on terror” in Afghanistan and Pakistan. Cham: Palgrave Macmillan, cop. 2019. XII, 280 str. Palgrave studies in victims and victimology. DOI: 10.1007/978-3-030-12406-9. [COBISS.SI-ID 2133582]
• BADALIČ, Vasja. Tunisiaʹs role in the EU external migration policy : crimmigration law, illegal practices and their impact on human rights. Journal of international migration and integration. vol. 20, iss. 1, str. 85-100, DOI: 10.1007/s12134-018-0596-7. [COBISS.SI-ID 2121806]
• BADALIČ, Vasja. Rejected Syrians: violations of the principle of ʺnon-refoulementʺ in Turkey, Jordan and Lebanon. Dve domovini: razprave o izseljenstvu, 49, str. 87-104. DOI: 10.3986/dd.v0i49.7255. [COBISS.SI-ID 2120782]
• BADALIČ, Vasja. The predators’ rule of terror. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Drones and unmanned aerial systems : legal and social implications for security and surveillance. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. Str. 157-181. [COBISS.SI-ID 1863246]
• BADALIČ, Vasja. Teror “trajne svobode” : vojna v Afganistanu in Pakistanu. Ljubljana: Krtina, 2013. [COBISS.SI-ID 267875840]
• BADALIČ, Vasja. Rdeča mašinerija : utrip Chávezove revolucije. Ljubljana: Študentska založba, 2011.[COBISS.SI-ID 255744256]
• BADALIČ, Vasja. Za 100 evrov na mesec : proizvodni sistem globalnega kapitalizma. Ljubljana: Krtina, 2010. [COBISS.SI-ID 249362176]
• BADALIČ, Vasja. Kdo je terorist?. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2015, letn. 53, št. 5/6, str. 193-224. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 1845838]
• BADALIČ, Vasja. Žrtve v svetu brez krivic. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2012, letn. 50, št. 5/6, str. 217-237. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 1589326]
• BADALIČ, Vasja. Na periferiji : nekaj predlogov k razumevanju politične vloge intelektualcev. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 30, št. 3, str. 137-154. ISSN 0353-4510. [COBISS.SI-ID 31045421]
• BADALIČ, Vasja. Iz oblasti v oblast: delovanje na sebe. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 29, št. 3, str. 127-143. [COBISS.SI-ID 29035309].
• BADALIČ, Vasja. V coni. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2005, letn. 43, št. 3/4, str. 227-259. [COBISS.SI-ID 234558464]

DOSTOPNOST