• BADALIČ, Vasja. The predators’ rule of terror. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Drones and unmanned aerial systems : legal and social implications for security and surveillance. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. Str. 157-181. [COBISS.SI-ID 1863246]
  • BADALIČ, Vasja. Teror “trajne svobode” : vojna v Afganistanu in Pakistanu. Ljubljana: Krtina, 2013. [COBISS.SI-ID 267875840]
  • BADALIČ, Vasja. Rdeča mašinerija : utrip Chávezove revolucije. Ljubljana: Študentska založba, 2011.[COBISS.SI-ID 255744256]
  • BADALIČ, Vasja. Za 100 evrov na mesec : proizvodni sistem globalnega kapitalizma. Ljubljana: Krtina, 2010. [COBISS.SI-ID 249362176]
  • BADALIČ, Vasja. Kdo je terorist?. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2015, letn. 53, št. 5/6, str. 193-224. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 1845838]
  • BADALIČ, Vasja. Žrtve v svetu brez krivic. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2012, letn. 50, št. 5/6, str. 217-237. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 1589326]
  • BADALIČ, Vasja. Na periferiji : nekaj predlogov k razumevanju politične vloge intelektualcev. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 30, št. 3, str. 137-154. ISSN 0353-4510. [COBISS.SI-ID 31045421]
  • BADALIČ, Vasja. Iz oblasti v oblast: delovanje na sebe. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 29, št. 3, str. 127-143. [COBISS.SI-ID 29035309].
  • BADALIČ, Vasja. V coni. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2005, letn. 43, št. 3/4, str. 227-259. [COBISS.SI-ID 234558464]
DOSTOPNOST