• Kriminologija: (stran)poti vede o (stran) poteh (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2007, 2. izdaja)
  • Subjekti in objekti (ne)formale družbene kontrole v kontekstu postmodernih tranzicij (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2007)
  • Politika, pravo, ekonomija in kriminal: kriminološke refleksije postmoderne družbe in kulture (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2013)
  • Onkraj zločina in kazni (Študentska založba, 2003)
DOSTOPNOST