Koliiko institucije in organi Skupnosti pri obdelavi osebnih podatkov spoštujejo temeljne pravice in svoboščine fizičnih oseb ter zlasti njihovo zasebnost? Zadolženi Evropski nadzornik za varstvo podatkov poroča:

Letno poročilo za 2012. (povzetek SI).

Novice za junij 2013.

Več v rubriki:

– Raziskovalni projekti: Tehnično okrepljeno nadzorovanje in boj zoper kriminaliteto

– Raziskovalci: Aleš Završnik

DOSTOPNOST