Naša raziskovalca na mednarodni konferenci o umetni inteligenci in človekovih pravicah
Image is not available
Naša raziskovalca na mednarodni konferenci o umetni inteligenci in človekovih pravicah
14. 6. 2024
Torkovo srečanje z naslovom Umetna humanistika: Umetna inteligenca, fikcija, etika
Image is not available
Torkovo srečanje z naslovom Umetna humanistika: Umetna inteligenca, fikcija, etika
13. 6. 2024
Konferenca Surveillance Studies Network 2024
Image is not available
Konferenca Surveillance Studies Network 2024
10. 6. 2024
Torkovo srečanje: Vojna psihoza liberalnih demokracij in druge geopolitične kriminalne zgodbe
Image is not available
Torkovo srečanje: Vojna psihoza liberalnih demokracij in druge geopolitične kriminalne zgodbe
6. 6. 2024
Anketa za namen raziskave o psihedeličnih terapijah
Image is not available
Anketa za namen raziskave o psihedeličnih terapijah
6. 6. 2024

Novice

Inštitut za kriminologijo skrbi za novosti s področij kriminologije in prava že več kot pol stoletja, v odseku pred vami pa so objavljene zgolj naše najaktualnejše novice, s katerimi vas informiramo in so vezane na naše delo, diseminacijo znanstvenih rezultatov ter ozaveščanje tako strokovne kot splošne javnosti. 

Raziskovalni projekti

Znanstveno raziskovanje je osrednja dejavnost inštituta. Glavna področja raziskovalnega dela so: kriminologija, kriminaliteta in odklonskost, kriminalitetna politika, kazensko materialno in procesno pravo, mednarodno in evropsko kazensko pravo, delovanje kazenskega pravosodja, kriminalistika in policijske vede, penologija, viktimologija, mladoletniško prestopništvo in obravnavanje mladoletnih prestopnikov, družbeno nadzorstvo, človekove pravice, pravice otrok, psihoanaliza odklonskosti idr.

Vzpon neliberalnih demokracij: kriminološka in socio-pravna analiza
Vzpon neliberalnih demokracij: kriminološka in socio-pravna analiza
Alternativni načini obravnave storilcev kaznivih ravnanj v zvezi s prepovedanimi drogami: primer konoplje
Alternativni načini obravnave storilcev kaznivih ravnanj v zvezi s prepovedanimi drogami: primer konoplje
Preučevanje družbenega vzdušja v zavodih za prestajanje kazni zapora: metodologija, postopki in praksa
Preučevanje družbenega vzdušja v zavodih za prestajanje kazni zapora: metodologija, postopki in praksa
Obravnavanje medvrstniškega nasilja: Sistemski pristop k zagotavljanju trajno varnega in spodbudnega šolskega okolja
Obravnavanje medvrstniškega nasilja: Sistemski pristop k zagotavljanju trajno varnega in spodbudnega šolskega okolja
SOS4democracy – Družbene vede za demokracijo: program usposabljanja za krepitev raziskovanja neliberalnih sistemov in iskanje načinov za izgradnjo močnejših demokracij
SOS4democracy – Družbene vede za demokracijo: program usposabljanja za krepitev raziskovanja neliberalnih sistemov in iskanje načinov za izgradnjo močnejših demokracij
Slovenija – Anglija: Inovacije na področju mladinskega kazenskega pravosodja in pravičnosti
Slovenija – Anglija: Inovacije na področju mladinskega kazenskega pravosodja in pravičnosti
Analiza izrednih ukrepov: Zaščita človekovih pravic in preprečevanje družbene škode v dobi nenehnih kriz
Analiza izrednih ukrepov: Zaščita človekovih pravic in preprečevanje družbene škode v dobi nenehnih kriz
Proteverb – Pravni, etični in tehnološki vidiki obdelave besedilnih in govornih virov podatkov za znanstvene, raziskovalne in razvojne namene 
Proteverb – Pravni, etični in tehnološki vidiki obdelave besedilnih in govornih virov podatkov za znanstvene, raziskovalne in razvojne namene 
Programska skupina | Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke družbe
Programska skupina | Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke družbe

Programska skupina teoretsko in empirično preučuje, kako družbene spremembe v postindustrijski družbi vplivajo na področji nadzorovanja in kaznovanja....

previous arrow
next arrow
et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

Izjava o dostopnosti spletne strani

DOSTOPNOST