Renata Salecl gostovala na konferenci The Sky Assemble: Towards a new human right
Image is not available
Renata Salecl gostovala na konferenci The Sky Assemble: Towards a new human right

V četrtek, 23. 3. 2023 je naša raziskovalka dr. Renata Salecl nastopila na konferenci The Sky

27. 3. 2023
Obisk delegacije iz Uzbekistana
Image is not available
Obisk delegacije iz Uzbekistana

Na Inštitutu za kriminologijo smo z obeti sodelovanja v prihodnosti sprejeli delegacijo z Law Enforcement

22. 3. 2023
Doc. dr. Mojca Mihelj Plesničar je prejemnica priznanja za izjemne dosežke na področju kriminologije
Image is not available
Doc. dr. Mojca Mihelj Plesničar je prejemnica priznanja za izjemne dosežke na področju kriminologije

Inštitut za kriminologijo je doc. dr. Mojci Mihelj Plesničar, za angažiranost pri prijavah in vodenju

17. 3. 2023
JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATA/KANDIDATKO ZA MLADEGA RAZISKOVALCA/MLADO RAZISKOVALKO ZA RAZISKOVALNO PODROČJE KRIMINOLOGIJA IN SOCIALNO DELO
Image is not available
JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATA/KANDIDATKO ZA MLADEGA RAZISKOVALCA/MLADO RAZISKOVALKO ZA RAZISKOVALNO PODROČJE KRIMINOLOGIJA IN SOCIALNO DELO
17. 3. 2023
Izid priročnika Spolnemu nasilju vstop prepovedan
Image is not available
Izid priročnika Spolnemu nasilju vstop prepovedan

Inštitut za kriminologijo je med letoma 2021 in 2023 kot partnerska

17. 3. 2023

Novice

Inštitut za kriminologijo skrbi za novosti s področij kriminologije in prava že več kot pol stoletja, v odseku pred vami pa so objavljene zgolj naše najaktualnejše novice, s katerimi vas informiramo in so vezane na naše delo, diseminacijo znanstvenih rezultatov ter ozaveščanje tako strokovne kot splošne javnosti. 

Raziskovalni projekti

Znanstveno raziskovanje je osrednja dejavnost inštituta. Glavna področja raziskovalnega dela so: kriminologija, kriminaliteta in odklonskost, kriminalitetna politika, kazensko materialno in procesno pravo, mednarodno in evropsko kazensko pravo, delovanje kazenskega pravosodja, kriminalistika in policijske vede, penologija, viktimologija, mladoletniško prestopništvo in obravnavanje mladoletnih prestopnikov, družbeno nadzorstvo, človekove pravice, pravice otrok, psihoanaliza odklonskosti idr.

Analiza izrednih ukrepov: Zaščita človekovih pravic in preprečevanje družbene škode v dobi nenehnih kriz
Analiza izrednih ukrepov: Zaščita človekovih pravic in preprečevanje družbene škode v dobi nenehnih kriz
Proteverb – Pravni, etični in tehnološki vidiki obdelave besedilnih in govornih virov podatkov za znanstvene, raziskovalne in razvojne namene 
Proteverb – Pravni, etični in tehnološki vidiki obdelave besedilnih in govornih virov podatkov za znanstvene, raziskovalne in razvojne namene 
Prepoved približevanja
Prepoved približevanja
Kaznovalna politika pri spolni kriminaliteti
Kaznovalna politika pri spolni kriminaliteti
Slovenska ureditev in praksa pogojnega odpusta
Slovenska ureditev in praksa pogojnega odpusta
Trans-making – umetnost / kultura / gospodarstvo za demokratizacijo družb
Trans-making – umetnost / kultura / gospodarstvo za demokratizacijo družb
Programska skupina | Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke družbe
Programska skupina | Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke družbe

Programska skupina teoretsko in empirično preučuje, kako družbene spremembe v postindustrijski družbi vplivajo na področji nadzorovanja in kaznovanja....

Preventivna (ne)pravičnost: preventivno preprečevanje kriminalitete in družbene škode
Preventivna (ne)pravičnost: preventivno preprečevanje kriminalitete in družbene škode
Etični in pravni vidiki triaže ob epidemiji COVID-19
Etični in pravni vidiki triaže ob epidemiji COVID-19
Psihološki mehanizmi v kazenskem pravosodju: preizpraševanje objektivnosti
Psihološki mehanizmi v kazenskem pravosodju: preizpraševanje objektivnosti
previous arrow
next arrow
et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo