Pomemben temelj delovanja demokratične države je soglasje glede nujnosti odprte javne razprave o vseh pomembnih družbenih vprašanjih. Brez neprestane skrbi za vljudno in spoštljivo javno izmenjavo argumentov demokratična družba ne more obstajati. Moderna država lahko uspešno deluje le, če se njeni pripadniki trudijo razpravljati na ravni razumske izmenjave stališč, tudi o delu slovenskega pravosodnega sistema, ki ga je prav gotovo potrebno vseskozi izboljševati.
Raziskovalci Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani opozarjamo na resen problem nižanja standardov javne razprave, ki občasno prehaja v rušenje temeljev državnosti. Popolnoma nedopustna je praksa, po kateri svojo oceno o obstoju pravne države v Sloveniji visoki politiki, ki se znajdejo v različnih postopkih, ocenjujejo glede na to, ali so v postopku uspešni ali ne. Nedopustno je, da pri tem oni sami in njihovi somišljeniki javno napovedo “uporabo vseh sredstev”, pri čemer to v praksi pomeni tudi medijsko in drugo diskvalifikacijo konkretnih tožilcev in sodnikov (in celo njihovih družinskih članov in prednikov), ki so v postopku odločali ali bodo v prihodnosti (potencialno) še odločali o zadevi. 
Å e posebej zaskrbljujoče je, da se v sistematično spodkopavanje tretje veje oblasti naše države vključujejo nekateri pravniki, ki jim je že od samega začetka jasno, da je neki politik nedolžen, ves postopek pa zarota državnih tožilcev in sodnikov, ki jim je ta zadeva dodeljena v reševanje. 
Ker menimo, da takšna stališča in dejanja zelo slabo vplivajo na razmere v družbi, pozivamo k razumnemu, a odločnemu odzivu vseh posameznikov in ustanov, vključno z najvišjimi predstavniki države, saj se je potrebno jasno opredeliti proti pritiskom na konkretne tožilce in sodnike in proti diskreditaciji  sodstva v celoti in počez. Visoki državni funkcionarji obeh drugih vej oblasti, pravni strokovnjaki, ki se oglašajo v javnosti, in ugledni novinarji ter uredniki lahko tukaj naredijo veliko z lastnim zgledom.
Na Ustavi in zakonih temelječe in od političnih pritiskov neodvisno delo državnih tožilcev in sodnikov je namreč v temeljnem interesu državljanov R Slovenije.
Matjaž Ambrož
Ljubo Bavcon
Katja Filipčič
Matjaž Jager
Zoran Kanduč
Dragan Petrovec
Renata Salecl
Alenka Å elih
Katja Å ugman Stubbs
Aleš Završnik
Sabina Zgaga
DOSTOPNOST