V knjigi avtorica raziskuje, kako družbeni razred vpliva na interakcije med strokovnjaki, starši in mladimi, ko otroke obravnavajo različne institucije (centri za socialno delo in zgodnjo intervencijo, šole, policija, mladoletniško pravosodje, psihološke svetovalnice, zdravstvene institucije, itd.). Avtorica teoretske koncepte o družbenem razredu prepleta z bogatim empiričnim gradivom, zbranim s pomočjo fokusnih skupin, intervjujev s strokovnjaki, starši in otroki ter opazovanja tečajev starševstva. Knjiga kritično obravnava vlogo, ki jo igra družbeni razred pri tem, kateri mladostniki bodo pristali v sistemu mladoletniškega pravosodja in kateri ne, pri čemer poudari, da je tako iz teoretičnega kot iz praktičnega vidika nujno, da razred dobi pomembnejše mesto v kriminoloških raziskavah. Knjiga pomembno prispeva k področjem kriminologije, mladoletniškega kazenskega prava ter sociologije deviantnosti in družine. Je pomemben vir znanja za vse, ki jih zanimajo razprave o družbenem razredu in posredni diskriminaciji.

Vabljeni k branju!
DOSTOPNOST