ARMED DEMOCRACY: Apathy Towards Authoritarianism and Aggression
Image is not available
ARMED DEMOCRACY: Apathy Towards Authoritarianism and Aggression

Naša raziskovalka, dr. Renata Salecl bo imela spletno predavanje z naslovom »Apathy Towards Authoritarianism

28. 6. 2022
Vasja Badalič na Radiu Študent govoril o trenutnih razmerah v Afganistanu
Image is not available
Vasja Badalič na Radiu Študent govoril o trenutnih razmerah v Afganistanu

Naš raziskovalec Vasja Badalič je skupaj s sogovorniki za Radio Študent spregovoril o trenutnih družbeno-političnih

27. 6. 2022
Vasja Badalič v Odmevih govoril o razmerah v Afganistanu
Image is not available
Vasja Badalič v Odmevih govoril o razmerah v Afganistanu

Naš raziskovalec Vasja Badalič je v oddaji Odmevi spregovoril o humanitarni akciji, ki poteka po uničujočem

24. 6. 2022
Dobra družba – Bojana Leskovar in dr. Renata Salecl
Image is not available
Dobra družba – Bojana Leskovar in dr. Renata Salecl

Prof. dr. Renata Salecl bo gostja cikla pogovorov o dobri družbi v dobri

18. 6. 2022
Vpliv dizajna tehnologije na uporabnike: od prepričevalnega računalništva do temnih vzorcev
Image is not available
Vpliv dizajna tehnologije na uporabnike: od prepričevalnega računalništva do temnih vzorcev

Prof. Dr. Aleš Završnik je na 3. konferenci Prava informacijske varnosti v organizaciji GV Založbe vodil

14. 6. 2022

Novice

Inštitut za kriminologijo skrbi za novosti s področij kriminologije in prava že več kot pol stoletja, v odseku pred vami pa so objavljene zgolj naše najaktualnejše novice, s katerimi vas informiramo in so vezane na naše delo, diseminacijo znanstvenih rezultatov ter ozaveščanje tako strokovne kot splošne javnosti. 

Raziskovalni projekti

Znanstveno raziskovanje je osrednja dejavnost inštituta. Glavna področja raziskovalnega dela so: kriminologija, kriminaliteta in odklonskost, kriminalitetna politika, kazensko materialno in procesno pravo, mednarodno in evropsko kazensko pravo, delovanje kazenskega pravosodja, kriminalistika in policijske vede, penologija, viktimologija, mladoletniško prestopništvo in obravnavanje mladoletnih prestopnikov, družbeno nadzorstvo, človekove pravice, pravice otrok, psihoanaliza odklonskosti idr.

Prepoved približevanja
Prepoved približevanja
Kaznovalna politika pri spolni kriminaliteti
Kaznovalna politika pri spolni kriminaliteti
Slovenska ureditev in praksa pogojnega odpusta
Slovenska ureditev in praksa pogojnega odpusta
Trans-making – umetnost / kultura / gospodarstvo za demokratizacijo družb
Trans-making – umetnost / kultura / gospodarstvo za demokratizacijo družb
Programska skupina | Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke družbe
Programska skupina | Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke družbe

Programska skupina teoretsko in empirično preučuje, kako družbene spremembe v postindustrijski družbi vplivajo na področji nadzorovanja in kaznovanja....

Preventivna (ne)pravičnost: preventivno preprečevanje kriminalitete in družbene škode
Preventivna (ne)pravičnost: preventivno preprečevanje kriminalitete in družbene škode
Etični in pravni vidiki triaže ob epidemiji COVID-19
Etični in pravni vidiki triaže ob epidemiji COVID-19
Psihološki mehanizmi v kazenskem pravosodju: preizpraševanje objektivnosti
Psihološki mehanizmi v kazenskem pravosodju: preizpraševanje objektivnosti
Poenotenje odločanja o sankcijah v kazenskih postopkih
Poenotenje odločanja o sankcijah v kazenskih postopkih
Avtomatizirana pravičnost: družbeni, etični in pravni vidiki
Avtomatizirana pravičnost: družbeni, etični in pravni vidiki
previous arrow
next arrow
et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo