Izpoved Williamam Binneyja je pretresljiva: ZDA nadzoruje na domačih tleh. Pridobiva, analizira t. i. "big data" in vodi "big surveillance" – masiven nadzor: grafično prikaže vse domene nadzora za vsakega posameznika posebej – kot Timeline v Facebooku za vse nadzorstvene domene. Z njim je bilo oprevljenih več intervjujev, eden izmed njih je dostopen pri The NYT.

DOSTOPNOST