The second international competition for young criminologists

The second international competition for young criminologists

The editorial board of the Archives of Criminology is pleased to announce the second international competition for young criminologists for an outstanding academic article in the field of criminology. The competition is open to all young researchers from Central and...
Medijske žalitve novinark in novinarjev s strani politikov

Medijske žalitve novinark in novinarjev s strani politikov

Nesprejemljivo je, da so novinarke in novinarji v medijih izpostavljeni grobim osebnim žalitvam s strani vidnih politikov. Posebej problematične in nesprejemljive so žalitve storjene z namenom zaničevanja kot na primer: XY je »odslužena prostitutka, ki se jo da dobiti...
Renata Salecl o prihodnosti po soočenju z epidemijo

Renata Salecl o prihodnosti po soočenju z epidemijo

“Zamisliti se moramo glede vprašanja demokracije, katere problemi se kažejo nekaj desetletij. Ohraniti moramo svobodo medijev in preprečiti nedovoljene posege v zasebnost. Paziti je treba, da se krize ne izrabi za povečanje avtoritarnih teženj nekaterih...