Revija Critical Military Studies je objavila članek Vasje Badaliča. Članek z naslovom The metadata-driven killing apparatus: big data analytics, the target selection process, and the threat to international humanitarian law raziskuje vlogo analize metapodatkov v procesu iskanja vojaških tarč, tako da pokaže, kako tovrstna analiza spodkopava temeljno načelo mednarodnega humanitarnega prava, to je načelo razlikovanja med borci in civilisti. Osrednji del članka je razdeljen na tri sklope. Prvi sklop vsebuje kratek pregled tega, kako mednarodno humanitarno pravo zarisuje mejo med civilisti in vojaškimi cilji (npr. člani oboroženih sil, paravojaških skupin, organiziranih oboroženih skupin in civilisti, ki neposredno sodelujejo v sovražnostih) v mednarodnih in ne-mednarodnih oboroženih konfliktih. Drugi sklop raziskuje uporabo analize metapodatkov v procesu izbire vojaških tarč, tako da se osredotoči na dva programa, Real Time – Real Gateway (RT-RG) in SKYNET, ki so ju ZDA razvile za odkrivanje deviantnega vedenja »teroristov.« Tretji sklop ponuja nov vpogled v to, kako analiza metapodatkov ustvarja okoliščine za kršitve načela razlikovanja. Ta razdelek se osredotoča na štiri značilnosti analize metapodatkov, ki spodkopavajo načelo razlikovanja (npr. nezmožnost kvalitativnega razlikovanja med potencialnimi vojaškimi tarčami, negotovost rezultatov, vključena meja napake in nepredvidljivost pri določanju tarč). Odprto dostopni članek je na voljo na: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23337486.2023.2170539?src=

DOSTOPNOST