Po ameriških volitvah je na spletu znova opaziti veliko zapisov, ki opozarjajo na obstoj informacijskih mehurčkov in eho soban. Oba pojma sta sorodna in opozarjata na to, da so informacije, ki jih dobivamo na internetu, filitrirane oz. prilagojene našim “všečkom”, ogledom in izraženim interesom ter nikakor niso reprezentativne.

Filtriranje množice informacij na internetu je seveda nujno, saj bi se v obilici ponujenih podatkov brez kakršnegakoli filtra izgubili (no, mogoče tudi ni tako nujno – iskalnik DuckDuckGo npr. povsem dobro funkcionira brez njega, a obenem ne ponuja tistih priboljškov, zaradi katerih ostajamo na googlu). Na drugi strani je povsem običajno, da se ljudje obdajamo z ljudmi, dejavnostmi, informacijami, med katerimi se počutimo dobro in ki pritrjujejo našim intimnim prepričanjem.

A težava tovrstnih umetno ustvarjenih mehurčkov ni povsem istovrstna kot ustvarjanje mehurčkov v realnem svetu. Na eni strani je ključno, da se v virtualni realnosti tega bistveno manj ali sploh ne zavedamo in se nam zdijo npr. zadetki, ki nam jih ponudi Google, povsem nepristranski in v celoti verodostojni. Druga težava pa leži globlje, v samem procesu filtriranja in algoritmih, ki ga opravljajo, za katere se je že nekajkrat izkazalo, da niso povsem ali sploh primerni in ne dajejo želenih rezultatov (bodisi npr. zaradi rasne ali spolne diskriminacije), poleg tega pa seveda v informacijah, na podlagi katerih delujejo in ki jih delimo tudi kar mimogrede.

Ena od možnih rešitev za te sodobne težave je osveščanje uporabnikov spleta in (samo)zavedanje, da tovrstni pojavi obstajajo in resno izkrivljajo naše dojemanje sveta okrog nas. Dober pripomoček je npr. PolitEcho, dodatek za Chrome, ki naš Facebook analizira in na premici pokaže, kje se v političnem spektru (glede na njihove izražene ali dojete preference) nahajajo naši prijatelji in posledično naše informacije. Ob tem je seveda z njim treba delit tudi nekaj zasebnih informacij, a to je že druga zgodba.

Več nasvetov, kako ojačati samozavedanje o mehurčkih najdete tudi tukaj. (The Conversation je, mimogrede, dober vir informacij, ki so pretehtane in strokovno utemeljene.)

DOSTOPNOST