V okviru Torkovih srečanj bo v torek 12. novembra 2019 ob 11:00h v Knjižnici Inštituta za kriminologijo gost našega srečanja mag. Jaša Vrabec, LL. M. s predavanjem

Kako sodišča približati državljanom? – predstavitev nagrajenega projekta Vrhovnega sodišča RS

Povzetek predstavitve:
S tem projektom se je prvič vzpostavil celovit komunikacijski sistem, ki omogoča pridobitev enakih in celovitih informacij v zvezi s potekom posameznih vrst sodnih postopkov in samim sodnim sistemom kot celoto na enem mestu.
Postopkovna pravičnost je projekt, namenjen uporabnikom storitev, ki jih ponuja slovensko sodstvo. Namenjen je vsem, ki vstopajo v stik s sodiščem, ne glede na to, ali so v vlogi stranke, priče, odvetnika, državnega tožilca ipd. ter ne glede na to, ali v stik stopajo neposredno ali z uporabo telefona oz. katere izmed informacijskih tehnologij, ki so na voljo. S tem projektom se je prvič vzpostavil celovit komunikacijski sistem, ki omogoča pridobitev enakih in celovitih informacij v zvezi s potekom posameznih vrst sodnih postopkov in samim sodnim sistemom kot celoto na enem mestu.
Projekt je prejel prestižno nagrado za koncept približevanja strankam sodišč. Nagrajeni projekt, ki ga je s sodelovanjem Vrhovnega sodišča pripravilo in na tekmovanje prijavilo podjetje Renderspace d.o.o, in je del širšega projekta izboljšanja delovanja slovenskega sodnega sistema, je dobil še eno potrditev in priznanje na mednarodni ravni. Po uvrstitvi med štiri finaliste v izboru za nagrado Kristalna tehtnica sodstva, ki jo podeljujeta Svet Evrope in Evropska Komisija, je na mednarodnem tekmovanju UX Design Awards 2019, namenjenem ocenjevanju oblikovanja uporabniške izkušnje prejel nagrado za koncept, kako sodišča približati strankam. Žirija je svojo odločitev utemeljila z besedami, da je transparentnost temelj demokracije, a da veliko javnih služb še vedno ostaja zaprtih, dostopnih zgolj strokovnjakom in predstavnikom medijev. Pomembno je obveščanje državljanov in s tem omogočanje kakovostne uporabe javnih storitev. Koncept projekta je še posebej zanimiv, ker skozi večjo preglednost in boljši dostop do podatkov izboljšuje samostojnost državljanov, so še dodali.
Nagrajeni koncept obsega gradiva, ki ponujajo razumljive razlage o delovanju sodstva, poteku najpogostejših sodnih postopkov in o različnih vlogah na sodišču. Pripravljenih je 16 različnih brošur o najpogostejših sodnih postopkih in različnih vlogah udeležencev v njih, pripravljena pa je tudi obsežnejša brošura, v kateri je na splošni ravni predstavljen sodni sistem.
Ker je pričanje na sodišču za marsikoga zelo stresen dogodek, je pripravljena tudi animacija o sodnem sistemu in o pričanju na sodišču, tako da se lahko vsakdo seznani, kaj lahko pričakuje na sodišču v vlogi priče. Poleg tega je bil zaradi prostorske problematike oz. zaradi razpršenosti ljubljanskih sodišč pripravljen še zemljevid sodnih stavb v Ljubljani skupaj z vsemi osnovnimi podatki.
Najpomembnejši in najuporabnejši izdelek projekta pa je nova spletna stran nasodiscu.si, ki je vsebinsko precej bogatejša kot brošure. Predstavlja namreč tipične sodne postopke skupaj s posameznimi fazami, različne vloge na sodišču, koristne informacije pred obiskom sodišča, izvedbo postopka, itd. Bistveno je, da spletna stran predstavlja preverjene in potrjene vsebine, ki so jih pripravili predstavniki sodstva in so lahko v pomoč vsem ljudem, ki pridejo v stik s sodiščem.

Več:
http://www.sodisce.si/sodni_postopki/objave/2019091015033669/
http://www.sodisce.si/sodni_postopki/objave/2019083011283820/

mag. Jaša Vrabec
– diplomiral cum laude na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo z naslovom Design in pravno varstvo
– magister pravnih zananosti (nostrificiran magisterij iz Londona – University of London, Queen Mary, pravo intelektualne lastnine, magistrska naloga – Barvne blagovne znamke in javni interes)
– magister komunikologije (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, magistrska naloga: S postopkovno pravičnostjo in učinkovitostjo do večjega zaupanja v sodstvo)
Vodja službe za razvoj sodne uprave na Vrhovnem sodišču (pravosodni svetnik (PDI)) in vodja projektne skupine Postopkovna pravičnost znotraj projekta Izboljšanje kakovosti sodstva
Predsednik delovne skupine za evalvacijo sodnih sistemov (GT-EVAL) pri CEPEJ-u – Komisiji za učinkovitost sodstva Sveta Evrope

Vljudno vabljeni!

DOSTOPNOST