Naslov

Kriminaliteta, družbeno nadzorstvo in postmodernizacijski procesi

Uredil

dr. Zoran Kanduč

Založba

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2004.