Inštitut za kriminologijo in Pravna fakulteta UL 16. in 17. junija organizirata mednarodno konferenco z naslovom “Psychological mechanisms in criminal justice: Deconstructing objectivity”

Objektivnost je ena izmed temeljnih zahtev sodobnih pravnih sistemov in to velja toliko bolj, ko govorimo o konkretizaciji prava na ravni sodniškega odločanja. Kazenskopravno odločanje je tako tradicionalno odeto v tančico nevtralnosti in objektivnosti, ki služita varovanju številnih temeljnih ustavnih načel ter hkrati legitimaciji prava kot celote.

A že dolgo vemo, da je človeško odločanje podvrženo številnim mehanizmom, ki krhajo njegovo objektivnost, kar velja tudi za profesionalno pravno odločanje.

Srž raziskovalnega projekta in zaključne konference leži prav v obravnavanju različnih psiholoških mehanizmov, ki vplivajo na sodno in pravno odločanje v kazenskem pravu.

Konferenca združuje izvrstne tuje raziskovalce ter predstavitev rezultatov empirične raziskave domačih avtorjev, ki je potekala zadnja tri leta v okviru projekta Psihološki mehanizmi v kazenskem pravosodju, ki ga financira ARRS.

Zainteresirani vabljeni k prijavi k udeležbi na povezavi:
https://forms.gle/2632EPwaCXs7xTQT6

Psychological mechanisms – Conference programme

DOSTOPNOST