V reviji Third World Quarterly so objavili članek našega raziskovalca Vasje Badaliča. Članek, naslovljen Trapped in the underground economy: Syrian refugees in the informal labour market in Turkey ponuja celovito analizo dejavnikov, zaradi katerih velika večina sirskih beguncev, tako običajnih delavcev kot delodajalcev, ostaja ujeta v neformalnem trgu dela v Turčiji. Študija prikazuje razlike med dejavniki, ki sirske delavke in delavce potiskajo v neformalni sektor (npr. administrativne ovire, denarne in nedenarne ugodnosti, nepoznavanje delovno-pravne zakonodaje), in razlogi, zaradi katerih se sirski lastniki podjetij in samozaposleni odločajo za neformalno delo (npr. želja po zaposlovanju sirskih delavcev, nezmožnost upoštevanja delovno-pravne zakonodaje in strah pred deportacijo). Članek je prosto dostopen na naslednji povezavi: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2023.2170224?src=

 

DOSTOPNOST