Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani organizirajo mednarodno znanstveno konferenco z naslovom
Odzivanje na spolno kriminaliteto: Modeli, spreminjanje in družbeni kontekst,
ki bo v sredo, 19. 5. 2021. Konferenca bo potekala preko spletne platforme ZOOM, in sicer od 9:00 do 15:15.

Mednarodna konferenca bo naslovila vprašanja o potrebah po spreminjanju tradicionalnih sistemov preganjanja spolne kriminalitete. Javni diskurzi tako v laični kot strokovni javnosti ob samem postopku spreminjanja ter ob implementaciji kažejo, da vprašanje, kako oblikovati sodobnemu času in vrednotam primeren sistem varovanja spolne integritete, ni enostavno in ne nudi enoznačnih odgovorov. Izkušnje iz sistemov, ki so skozi ta proces že šli, so lahko za sisteme, ki vanj šele vstopajo ali se v njem nahajajo, pomembne in dragocene. Mednarodna konferenca bo opisano problematiko naslovila z različnih vidikov, ki jih bodo osvetlili domači in tuji predstavniki iz akademske in strokovne sfere:
– pravni vidiki: spreminjanje zakonodaje – zgodovinski in primerjalno pravni vidik; vprašanja materialnega in procesnega prava; širša družbena vprašanja
– vrednostni vidik spreminjanja zakonodaje; spremenjeni odnos med spoloma; spreminjanje spolnih praks.

Organizatorji konference:

članica SAZU akad. zasl. prof. dr. Alenka Šelih
doc. dr. Mojca Plesničar
prof. dr. Matjaž Ambrož

Več informacij o konferenci in povezava na registracijo: https://www.sazu.si/events/5e5fc27fe9bdb326a898b774

DOSTOPNOST