Vabilo na kolokvij 

PRAVO V DOBI VELIKEGA PODATKOVJA:

Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?

31.avgust 2015 ob 12. uri

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

(Zlata predavalnica)

 

Plenarno predavanje:

doc. dr. Jure Leskovec, Univerza Stanford (ZDA)

 

Udeležba na kolokviju je brezplačna.

Udeležence prosimo, da udeležbo potrdijo na  inst.crim@pf.uni-lj.si  do 30. 8. 2015.


PROGRAM

11.30 ”“ 12.00

Registracija udeležencev

 12:00

izr. prof. dr. Matjaž Jager, direktor Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani: Uvodni nagovor

 12.05

doc. dr. Aleš Završnik, Inštitut za kriminologijo: Uvod v kolokvij in predstavitev raziskave »Pravo v dobi velikih podatkov«

 12:15

doc. dr. Jure Leskovec, Univerza Stanford (ZDA): Zakaj se sodniki motijo? Uporaba pristopov velikega podatkovja v pravosodnem sistemu

 13:00

dr. Matej Kovačič, Institut Jožef Stefan: Zakonodajni monitor

 odmor

 13:45

Okrogla miza

Moderator: doc. dr. Aleš Završnik

Sodelujoči:

doc. dr. Jure Leskovec, Univerza Stanford (ZDA)

mag. Goran Klemenčič, minister za pravosodje

mag. Martin Jančar, sodnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani

Drago Å keta, višji državni tožilec in vodja Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru

Matija Jamnik, odvetnik, Odvetniška pisarna Jamnik d.o.o.

dr. Matej Kovačič, Institut "Jožef Stefan"

doc. dr. Mojca Mihelj Plesničar, Inštitut za kriminologijo pri PF

Related Files

DOSTOPNOST