Vzporedno s pojmom varnosti ("security"), ki se danes ne nanaša več le na varnost držav in vojaška posredovanja, temveč so varnostne študije ("security studies") obsegle vse pore družbenega (deepening and widening debate) življenja, se razvoja nov koncept "napovednega policijskega dela" (predictive policing). Ta je nova smer, ki širi pozornost (čuječnost, ko bdimo namesto, da bi spali) akterjev družbenega nadzora v vedno bolj zgodnje faze nastajanja kaznivega dejanja.

Zanimivo je, da se v ZDA uvaja "pritlehno", tj. ne s centralnim predpisom (na primer federalnim zakonom), temve荠kot ukrep posamičnih županov. Tako na primer v Seattlu. Buzz words so:

– pre-emptive policing

– resiliance

– hot spot policing work

– proactive policing.

Če velja dvom, da morda varnostne študije ("security studies") povzročajo več težav kot jih skušajo rešiti, velja enako za "predictive policing".

Več v rubriki:

– Raziskovalni projekti: Tehnično okrepljeno nadzorovanje in boj zoper kriminaliteto

– Raziskovalci: Aleš Završnik

DOSTOPNOST