Ženske in kriminaliteta: značilnosti ženske kriminalitete in družbeno odzivanje nanjo

15,00 

Urednice: Mojca M: Plesničar, Alenka Šelih, Katja Filipčič

Leto izida: 2018

Tehnične lastnosti:

  • mehka vezava
  • 208 str.
  • 23,5 x 16,4 cm

Na zalogi

Šifra: 978961280596 Kategorija:

Opis

Ženske in kriminaliteta je tema, ki so ji vede o kriminaliteti – kazensko pravo, kriminologija, penologija – v preteklosti posvečale zelo malo pozornosti, ta ugotovitev pa velja tudi za današnji čas. Obseg ženske kriminalitete je v primerjavi z moško kriminaliteto majhen; kazniva dejanja žensk praviloma ne izstopajo; le redko kdaj izvrši ženska kaznivo dejanje, ki zbudi več strokovne in/ali javne pozornosti. Podobna ugotovitev velja tudi za izvrševanje kazenskih sankcij – to ima seveda nekaj posebnosti, a na splošno ne zbuja niti strokovne radovednosti niti javnega zanimanja. Te ugotovitve veljajo tudi za slovensko podobo razčlenjevanja ženske kriminalitete, njenih posebnosti, dejavnikov, ki nanjo vplivajo, posebnih okoliščin, ki označujejo izvrševanje kazenskih sankcij v ženskih zaporih, prav tako pa za širši razmislek o morebitni povezanosti med splošnim socialnim položajem žensk in kaznivimi dejanji, ki jih izvršujejo.

Zato se zdi posebej dragoceno raziskovalno zanimanje, ki ga je izkazala majhna skupina raziskovalk in raziskovalcev, ki so se v Sloveniji posvetili globlji razčlembi in poglobljenemu razmisleku prav o teh vprašanjih. Pri tem jih je vodila misel, da pojav ženske kriminalitete v svojih različnih vidikih odpira tudi širša družbena vprašanja, zlasti vprašanje položaja žensk v družbi.

Knjiga je izšla v sozaložništvu s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti.

DOSTOPNOST