Avtor: dr. Aleš Završnik

Knjiga celovito predstavlja novo vrsto kriminalitete, kibernetsko kriminaliteto, kot enega temeljnih delov novega področja, vzniklega na stičišču prava in tehnologije. Informacijska tehnologija ponuja številne prednosti, vedno večja uporaba interneta, mobilne telefonije in trajne povezanosti naprav v omrežje pa prinaša tudi vedno večja tveganja, ki pogosto preraščajo v kazniva dejanja.

Predstavitev kibernetske kriminalitete sledi razdelitvi na kazensko materialno in kazensko procesno pravo ter kriminološkemu pristopu, ki obsega analizo pojavnosti te vrste kriminalitete, predstavitev njenih oblik in možnih načinov odzivanja nanjo. Knjiga vključuje številne razlage pojava, kot se uveljavljajo v pozitivnem pravu in v socioloških razpravah, pa tudi vrednostne kriminalitetnopolitične premisleke.

Avtor analizira pravne akte in institute, povezane s to vrsto kriminalitete, ki sta jih sprejela Svet Evrope in Evropska unija, in tiste, ki jih določa nacionalna zakonodaja.

Soizdajatelja: IUS SOFTWARE, GV Založba, in Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-314-3
Št. strani: 158
Leto izdaje: 2015

GV Založba – Kibernetska kriminaliteta – Knjige

DOSTOPNOST