Knjiga je izšla v sozaložbi Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Avtor obravnava razvpiti primer nacističnega zločinca Adolfa Eichmanna z vidika Kantove etike in pravno-politične filozofije. Izhajajoč iz znane analize tega sodnega primera s strani Hannah Arendt osvetljuje to razmerje z novih zornih kotov in interpretacij. Pokaže, kako imamo opravka z več različnimi Kanti, več različnimi Eichmanni, pa tudi z razvojnim lokom interpretacije Kanta pri Arendtovi. Če je primer Eichmann sprva obravnavala skozi prizmo Kantove druge kritike, ga je kasneje videla v celoti skozi svojo interpretacijo tretje kritike in idejo reflektirajoče sodbe. Avtor v monografiji kritično ovrednoti tudi ta razvoj in njeno rekonstrukcijo Kantove politične filozofije sooči z Lyotardovo, povsem drugačno rabo ideje reflektirajoče sodbe. Na koncu poda zaključno oceno Eichmannovega kantovstva.

Z ovitka knjige:

Adolf Eichmann, vojni zločinec in eden glavnih logistov holokavsta, je na policijskem zaslišanju v izraelskem zaporu o svojem odnosu do branja povedal: »Preden sem vstopil v SD (varnostna služba SS) sploh nisem bral – na veliko razočaranje mojega očeta, ki me je večkrat opozoril, da ima v hiši odlično knjižnico, z vsemi klasiki, ki jo je zbral v svojem življenju, očitno brez učinka. Ko sem bil v SD, nisem bral teh knjig temveč druge … Bral sem posebno judovske knjige; bral sem knjige o prostozidarjih. Dvomim, da sem v vsem tistem času prebral katerokoli drugo knjigo – romane, na primer. Nikoli v svojem življenju nisem bral kriminalnih ali ljubezenskih romanov, še vedno jih ne.«

Ob začetku druge svetovne vojne pa naj bi, kot piše v svojih spominih, isti Eichmann nenadoma kupil in prebral Kantovo drugo kritiko, temeljno delo njegove etike: “Začela se je vojna. Kupil sem Kritiko praktičnega uma v žepni izdaji, samo tako sem jo lahko skril v žep uniforme.” V njej je našel kratko formulo kategoričnega imperativa, si jo zapolnil za vse življenje in jo sprejel za svoj zakon.

Iz predgovora prof. dr. Mladena Dolarja:  

Dr. Matjaž Jager se je razvpite teme Eichmannovega procesa lotil izvirno, z velikim poznavanjem snovi in s pretanjenim občutkom za filozofske implikacije … Knjiga razgrne široko paleto problemov, ki zadevajo Kantovo filozofijo, ter širše moralne, pravne in politične probleme. Napisana je tako, da je zelo berljivo in dostopno širšemu krogu bralstva.

Prof. dr. Matjaž Jager je znanstveni svetnik in direktor Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Knjiga je na voljo v Knjigarni Pravna na PF po ceni 19€, ter v spletni trgovini www.buca.si.

Knjigo lahko kupite tudi v knjižnici Inštituta za kriminologijo pri PF, kjer vam nudimo 20% popust.

DOSTOPNOST