Tarčnemu oglaševanju – temu, da oglase prejemamo glede na naša pretekla dejanja – se je v trenutni zasnovi digitalne ekonomije (najbrž) nemogoče odpovedati. Če je internetna storitev zastonj, to pomeni, da smo mi sami produkt (Zittrain).

Izogniti pa se je mogoče nekaterim negativnim implikacijam tarčnega oglaševanja na zasebnost. PET (privacy enhancing technologies) kot je "Adnostic", ki jo je pripravila ekipa iz Stanforda predstavlja enega izmed takšnih primerov.

Osnovne informacije dostopne tu.

Znanstveni članek dostopen tu.

DOSTOPNOST