V okviru Torkovih srečanj bo v torek, 19. 10. 2021, ob 11. uri v prostorih knjižnice Inštituta za kriminologijo potekalo predavanje profesorja dr. Matjaža Jagra z naslovom Splošno etično pravilo za tragično triažo in konkreten življenjski primer:

Vprašanje izbora etičnih kriterijev za tragične triaže (z izrazom tragična triaža so mišljene skrajne situacije, ki nastopijo takrat, ko mora zaradi omejenosti virov zdravstveni delavec izbrati med dvema (ali več) pacientoma, ki imata enake možnosti za uspeh zdravljenja, brez zdravljenja pa ne bosta preživela) je vpeto v razkorak med univerzalnim in partikularnim. Ta razkorak je po eni strani strukturno neodpravljiv, saj nastopa ob vsakem etičnem normiranju s splošnim in abstraktnim pravilom. Po drugi strani je v našem primeru sam razmislek o vsebini splošnega etičnega kriterija radikalno heterogen. Na ta način niti zgornja premisa – splošno pravilo kot instanca univerzalnosti – ne nastopa enotno, kot bi se za univerzalno morda spodobilo. Razdrobljena je na partikularne, med seboj tekmujoče si etične zastavitve. 

Četudi se neki skupnosti uspe dogovoriti za te ali one etične kriterije, zdravstvenim delavcem še vedno ostane izziv uporabiti splošno pravilo na konkretni življenjski primer. Pri tem se lahko zgodi, da vsa heterogenost instance univerzalnosti ponovno izbruhne na dan. Kako poskušajo ljudje v praksi nevtralizirati nasprotje med splošnimi normami in posamičnimi primeri?

Prosimo vas, da upoštevate vse ukrepe za preprečevanje okužb z Covid-19. Vstop v prostore Inštituta za kriminologijo je dovoljen le osebam, ki izpolnjujejo PCT pogoje in je mogoč le preko glavnega vhoda Pravne fakultete ter Knjižnice Pravne fakultete.

DOSTOPNOST